انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Hamideh.mdz

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Workmate همکار ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

2 Confiance Trust ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

3 Sociation جامعه - زیستی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

4 accoutrement تجهیزات، وسایل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

5 Precarization بی ثباتی و عدم امنیت ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

6 Wiederholung repetition,recapitulation ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

7 Prospectless Without prospects; futureless ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

8 Half measure برنامه و اقدام ناقص و ضعیف ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

9 chez soi واژه ای فرانسوی است که معادل انگلیسی اش home میشود ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

10 Connubium همسرگزینی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

11 Commensality the practice of eating together. b : a social group that eats together.
باهم غذا خوردن
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

12 Incubi جمعیت متحرک ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

13 unadultered Pure, complete, absolute ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

14 Gem�tsbewegung واژه ای آلمانی به معنی affect, emotion ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

15 mishmash پیچیدگی ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

16 ostranenie Defamiliarization ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

17 engaged طرفدار ١٣٩٧/٠٧/١١
|

18 noch nicht واژه ای آلمانی مترادفnot yet
نه هنوز
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

19 demystify روشن کردن ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

20 impregnability شکست ناپذیری ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

21 moorings تعلقات، وابستگی ها ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|