انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

هادی تاج بخش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 النصر ١٣٩٦/٠٨/١١
|

2 لاس ١٣٩٦/٠٨/١١
|

3 اشام ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

4 ادام ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

5 لج ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

6 بروج ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

7 منی ، منا ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

8 لیل ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

9 بلد ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

10 رون ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

11 فاجر ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

12 چرده ١٣٩٦/٠٧/٢٦
|

13 ناوه ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

14 نهرو ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

15 انیاب ١٣٩٦/٠٧/٢٤
|

16 هنایش ١٣٩٦/٠٧/١٩
|

17 چپر ١٣٩٦/٠٧/١٩
|

18 روپیه ١٣٩٦/٠٧/١٩
|

19 استکهلم ١٣٩٦/٠٧/١٩
|

20 شف ١٣٩٦/٠٧/١٩
|

21 خسروانی، باغ شهریار، باغ شیرین، اورنگی، شبدیز ، هفت گنج یا گنج سوخته ، گنج باد آورده ، تخت اردشیر ، گنج کاوه ، آیین جمشیدی ، کین ایرج ، نوروز کیقباد ... ١٣٩٦/٠٧/١٩
|

22 لدن ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

23 کلاو ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

24 کشیک ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

25 تبریز ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

26 عاری ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

27 واحد پرواز هواپیماهای جنگی ١٣٩٦/٠٧/١٦
|

28 فلاحیه ١٣٩٦/٠٧/١٦
|

29 اروانه ١٣٩٦/٠٧/١٦
|

30 قاعده ١٣٩٦/٠٧/١٦
|

31 جلگه ١٣٩٦/٠٧/١٤
|

32 بابر ١٣٩٦/٠٧/١٤
|

33 سبی ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

34 دلی ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

35 ضوابط ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

36 ادعا ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

37 راگس ١٣٩٦/٠٦/٢٩
|

38 درازدست ١٣٩٦/٠٦/٢٦
|

39 لمده ١٣٩٦/٠٥/٢٢
|

40 شفیره ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

41 آمپاس ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

42 سماع ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

43 کشسان ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

44 نعلکی ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

45 فا ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

46 یغر ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

47 ناتراشیده و ناخراشیده٬ کت و کلفت، عظیم الجثه ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

48 آزخ ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

49 تهاتر ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

50 فارنهایت ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

51 اغلب ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

52 بروکلی ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

53 دریانوردی ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

54 مارمولک ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

55 کارزار ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

56 پرس ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

57 کرک ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

58 یمن ١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

59 سلوت ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

60 حوت ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

61 تاس ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

62 یوغ ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

63 غرن ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

64 تاشک ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

65 بالار ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

66 ابتهاج ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

67 قرار ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

68 نب ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

69 لن ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

70 لاهوت ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

71 دردسر ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

72 اکسیری
١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

73 را
١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

74 عاتکه ١٣٩٦/٠٥/٠٥
|

75 زن خوشبوی آراسته ١٣٩٦/٠٥/٠٥
|

76 سالوس ١٣٩٦/٠٥/٠٥
|

77 فه ١٣٩٦/٠٥/٠٥
|

78 الیف ١٣٩٦/٠٥/٠٥
|

79 پالرمو ١٣٩٦/٠٥/٠٥
|

80 سمط ١٣٩٦/٠٥/٠٥
|

81 دند ١٣٩٦/٠٥/٠٥
|