برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن❤️رضوي❤️ستاره

🌕محسن ❤️رضوي❤️ستاره⭐️<br> ماه دل من<br>اي عشق ، براي رسيدن به تو با عشق و توان دلم ودم بودمو هستم <br>عهد گذاشتيم <br>عهد بهونه جدا نشدنمه است<br>من عاشقتم <br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محسن يعني شاهزاده ي عشق ماه درخشان دلم
محسن يعني ذات نيكو
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

2 شاهزاده نگهبان آتش ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

3 ناهيد يعني بانوي الهه عشق ، ستاره درخشان ، همسر وفادار به همسر خود ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

4 Lady embodies is Mother love
بانوی مظهر عشق مادر است
😘😘😍😍
My mother's smile
My mother's love
Mother's eye light
I'm kissing you ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

5 الهه ي عشق
God has blessed the love of life my heart and soul
خدا عشق زندگی را به دل و جان من عنايت داده است
God has blessed the Honey lov ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

6 god grace لطف خداوند ، فضل خداوند
With you, happiness is bestowed on the best wife and the best father for babys. And this is a great luck and g ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

7 My calmness in the enjoyed ocean heart
Full of passion and passion
enjoyed being with you For love heart life
آرامش من در قلب اقیانوس لذت ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

8 The pleasure of my laughter in your arms
لذت بردن از خنده من در آغوش شما
Your embrace is my romantic world
آغوش تو دنیای عاشقانه من است
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

9 The Nights that You aren't here Takes more than a year to pass
شبایی ک نیستی به اندازه یک سال طول میکشه
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

10 Skiing on the sea
For example
Hypopotamous riding
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

11 موج سوار
continuous fire
آتش پايدار
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

12 موج سواري،surf riding
Continuous exercise
ورزش مداوم
continuous fireآتش پايدار
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

13 پرطراوت ardency حرارت شور و شوق perfervid تابان، با حرارت بسيار غيور ، مشتاق
pulsate پرجنب و جوش بودن قلب ، پر حرارت بودن Hum ،feisty
Hot and B ...
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

14 پرطراوت ardency حرارت شور و شوق perfervid تابان، با حرارت بسيار غيور ، مشتاق
pulsate پرجنب و جوش بودن قلب ، پر حرارت بودن Hum ،feisty
Hot and B ...
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

15 The secret of pleasure in the ship of the sea
راز لذت در کشتی دریایی
Hypopotamous riding
هيپوپوتاموس سواري
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

16 حرمت،احترام ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

17 عشق و علاقه ، انس ، عشق ورزي
pleasure Ultimate from true love
نهايت لذت از عشق حقيقي
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

18 بيشتر به جمع انسان هاي دوست داشتني بي نظير گفته ميشوند
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

19 هيجان شادي خوشبختي عشقم
هيجان خوشبختي ، در خوشبختي قلب او من را به آغوش گرفت
The excitement of love in the happiness of his heart hugged me< ...
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

20 شادي عميق عشق
Voice over phone conversation, sweetheart of love, sweet deep happiness, I have a Lovr sound of aura
ارتباط صوتي مكالمه تلفني ، ...
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

21 محسن بمعني پادشاه نيك اسم آقا ي تاج سرم محسن است محسن تمام زندگيم
محسن يعني ماه درخشان رو پيشونيم
محسن يعني ذات نيك
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

22 روز سلامت
Day of Healing, Day of Health - Reincarnation
روز شفا بخشي ، روز سلامت يعني جان دوباره بخش
Happy pharmacy
love potion شر ...
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

23 احيا كردن ، به هوش آوردن ، زنده كردن
Day of Healing, Day of Health - Reincarnation
روز شفا بخشي ، روز سلامت يعني جان دوباره بخشيدن
cure ،Me ...
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

24 پادشاه قلبم
you have a place in my heart no one else ever could have
جایی تو قلبم داریکه هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه ....
be with yo ...
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

25 گرگ صفت
گرگ صفت بفرد بي طرف براي دغدغه سازي بين دو نفر ميشود در صورت شكست گرگ صفت سعي ميكند با حامي از نفر سوم بودن ، انگيزه موردنظر به دغدغه دو ...
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

26 كلامInterlocur
The word (nterlocur) of my love is the decree of my faith and worship
كلام عشق من حکم ایمان و عبادت من است
He is the king of ...
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

27 شناختن
Need to be encouraged and going
I know both of them well
نیاز به تشویق و رفتن دارد
من هر دو آنها را خوب می شناسم
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

28 مرجان يعني عشق معشوق و عروس مادر ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

29 مرجان يعني لب عشق
مرجان يعني مرا جان
مرجان يعني جواهر دريا
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

30 ماه تابان
پسر ماه تابان
محسن يعني بدرخشندگي نيك ماه
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

31 دختر ا نار دار
دختري كه مثل انار شيرين است نماد نارين عشق دختر
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

32 بوسه ي عشق
Your kiss is my vitamin
بوسه تو ويتامين من است
بوسه شراب عشق مستي چشم وروح و روان و جانم
١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

33 در كنار ، alongside Love در كنار عشق
The soul of my soul is dependent on John Mohsen
جون من به جان محسن وابسته است
My soul depends on bein ...
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

34 بستگي ، وابسته ، جان با جان ميماند ، وابستگي جان به نفس
The soul of my soul is dependent on John Mohsen
جون من به جان محسن وابسته است
My ...
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

35 عشق زندگيم ، عشق جانم
The love and Affection of your love are all soul and my Existence
مهر و محبت عشق تو تمام نفس جان و تن وجودم
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

36 آغوش بازو
The star in the arms of love mohsen
ستاره در آغوش عشق محسن
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

37 The star in the arms of love Mohsen
ستاره در آغوش عشق محسن
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

38 The star in the arms of love
ستاره در آغوش عشق
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

39 شنا كردن
The girl who falls into the sea and swims
دختر که به دریا می افتد و شنا ميكند
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

40 دريا
Waterfall
head stream
مسير دريا Sea path
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

41 دلارم
You're the first and the last thing on my mind each and every day
تو اولین و آخرین چیزی هستی ک هر روز توی فكرمي
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

42 دو برادر
براي مثال داماد ما(groom)
يا پدر و پسر
two brothers
For example, our Groom
Or father and son
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

43 ناهيد بانوي ملكه آب دختر زيبا و پر از عشق , تك ستاره درخشان نوراني ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

44 ناهيد بانوي ملكه آب دختر زيبا و پر از عشق / تك ستاره درخشان نوراني
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

45 دائما عهد الحب
هم عهد
always both cavenant
هميشه هم عهد بودن
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

46 I love your eyes and your eyes are the dream of my life and this is the most universal affection ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

47 Eyes like deer
Delightful eyes are fascinating
چشمان لذت بخش و مجذوب كننده
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

48 عهد امام رضا Rezaee covenant ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

49 چشمان آهو مانند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

50 Eyes like deer چشمان آهو مانند
I would love eyes of our children Ahoorai
من چشمان فرزندانمان را آهورايي دوست دارم
ماه دل ستاره (محسن)
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

51 Eyes like dear چشمان آهو مانند
من چشمان فرزندانمان را آهورايي دوست دارم
ماه دل ستاره (محسن)
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

52 پادشاه پادشاهان ، فراخ ملك
كسرا يعني لقب پادشاه بزرگ و بلند مرتبه (پسر تك و نمونه پدر)
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

53 I would love eyes of our children Ahoorai
من چشمان فرزندانمان را آهورايي دوست دارم
ماه دل ستاره (محسن)
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

54 هوشمند man of sense
. he is a reactionary in the literal sense of the word
او یک مرتجع تمام و کمال است.
او واژگانی در معنای ادبی کلمه است< ...
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

55 شاهكار ،اقدام مهم
He is a masterpiece of responsibility and valorous
شاهكار او شاهكارانه مسئوليت پذير ودلاوراست
Smart هوشمند
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

56 بادكنك
The balloon of love
بادكنك عشق
The balloon leaves the happy stars on the shoulders of the urchin
در تركيدن بادكنك، ستاره هاي شادي ...
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

57 يوزپلنگ
Cheetah is brave and smart
يوزپلنگ شجاع و باهوش
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

58 عشق واقعي
really really want Love mohsen
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

59 شاهزاده
Boy Smart پسر هوشمند
(My love(my Hypothalamus عشقم (هيپوپوتاموس من)
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

60 همسر امپراتور، ملكه

١٣٩٧/٠٧/١٧
|

61 ناهيد يعني ستاره ي كه هيچ وقت خاموش نميشود
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

62 laughing
خندان، متبسم ، خوش رو
merry خوش، مسرور
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

63 اركست ، دسته نوازندگان ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

64 سوده يعني نور بخش ، نور چشم معشوق، يك الماس كامل ، دختري كه زيبايي نور در چهرش روشنايي را به چشمان معشوق ميدهد هدهد خوش زبان ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

65 بسمه تعالي
الهه گل flora
sunflower گل آفتاب گردان
The goddess of flowers, the sunflower with sweet red pomegranates, gave him the life of ...
١٣٩٧/٠٧/١٦
|

66 الهه گل ها
The gem shows the grandmother's love
گوهر نشان عشق مادر بزرگ
١٣٩٧/٠٧/١٦
|

67 الهه گل ها
گوهر نشان عشق مادر بزرگ
١٣٩٧/٠٧/١٦
|

68 نماد و نشان مادر بزرگم ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

69 فرشته زيبا سفيد رو خوشگل مهربون جذاب
خوش قلب مهربان
١٣٩٧/٠٧/١٦
|

70 Speech, authentic stamp
سخن گويا ، تمبر معتبر

goodahavingreputationgood reputation

معتبر ، داشتن شهرت خوب
١٣٩٧/٠٧/١٦
|

71 trustworthy
reliable
قابل اعتماد ، معتبر
١٣٩٧/٠٧/١٦
|

72 trustworthy قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

73 اسب آبي ، هيپوپوتاموس
My Hippopotamus هيپوپوتاموس من
١٣٩٧/٠٧/١٦
|

74 آرامش بخشRelaxing
A relaxation that multiplies the pleasure of life with you
آرامش بخشي كه در كنار تو لذت زندگي رو چندين برابر ميكند
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

75 حبيبي عشق من
حياتي زندگيم
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

76 العطش للحب عطش عشق
أنت حبي تو عشق من هستي
حياتي زندگي من
الحب الأبدي عشق ابدي
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

77 تك ستاره درخشان نوراني
ستاره يعني داراي قلب درخشان پر از عشق و زيبايي ها
عشق پاك ، عاشق حقيقي عشق حقيقي
ناهيد يعني زيبايي محبت عشق
...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

78 محسن يعني ماه عشق
محسن پادشاه دل
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

79 محسن ماه تابان دلم سرور خوب و نيكو
پادشاه نيك
پادشاه نيك ذاتي من
محسن يعني ماه نيك و سعادت عشق ستاره
درخشش ماه تابان قلب تصرف كردن ...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

80 سرور خوب و نيكو
پادشاه نيك
پادشاه نيك ذاتي من
محسن يعني ماه نيك و سعادت عشق ستاره
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

81 emotional هيجان
The joy and emotional reputation of love
شادي و آوازه هاي هيجاني عشق
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

82 The joy and the excitement of life
شادي و هيجان زندگي
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

83 آرامش عشق زندگمان ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

84 در آغوش گرفتن (مادر عزيزم)(My dear mother) ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

85 نيلوفر يعني اصالت شكوه زندگي
نيلوفر نماد زيبايي و نيروي شگفتن ايزدي
نيلوفر يعني سر بلندي پيروزي
مادر عزيزم همه ي اين خصوصيات پاكي و مهرب ...
١٣٩٧/٠٧/١٤
|

86 الهه گل flora
sunflower گل آفتاب گردان
The goddess of flowers, the sunflower with sweet red pomegranates, gave him the life of the dream of l ...
١٣٩٧/٠٧/١٤
|

87 الهه گل
sunflower گل آفتاب گردان
The goddess of flowers, the sunflower with sweet red pomegranates, gave him the life of the dream of love
١٣٩٧/٠٧/١٤
|

88 No, my husband mother , I love you
نه ، مادر شوهرم تورو دوس دارم
١٣٩٧/٠٧/١٤
|

89 نشاط
دلنوازيهاي حس زندگي و نشاط
زيباترين آواز خوان ، زمزمه عشق ، لب خندان طراوت و شادابي
موسيقي لطيف ، لذت حس زندگي با نشاط
١٣٩٧/٠٧/١٤
|

90 Sun خورشيد
The presence of the encouragement of love
وجود دلگرمي عشق
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

91 عقرب
Fear of the fire
ترس از آتش
Flood in the pit
سيل در گودال
Silence fire of love Self
خاموشي آتش عشق خود
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

92 عشق آسماني Heavenly love
A girl who looked at the star on a high level, and suddenly a flashing star dreamed of a girl heart
یک دختر که به ستار ...
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

93 روياي دختر زيبا روي
A girl who looked at the star on a high level, and suddenly a flashing star dreamed of a girl heart
یک دختر که به ستاره نگ ...
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

94 پيش بيني
Watch out for low levels in hard days
مراقب پايين سطح در روزهاي سخت باشيم
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

95 ماهي يعني دختر ماه رو
بهم ميگن ناهيد ماهيد بمعني ستاره بزرگ زهره الهه زيبايي ها
ماه پنهان، نوراني ترين ستاره درخشان (ناهيد)
بهترين اسمي ك ...
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

96 ماهي يعني دختر ماه رو
بهم ميگن ناهيد ماهيد بمعني ستاره بزرگ زهره الهه زيبايي ها (ماه پنهان)
امگا ماهی یک ستاره است که در صورت فلکی ماهی قرار ...
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

97 MACRONUTRIENTS مواد مغذي پر مصرف
The emotion that gets With you more and more happy
هيجاني که با شما بیشتر و بیشتر شادتر می شود
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

98 مواد مغزي
The emotion that gets With you more and more happy
احساساتی )هيجاني )که با شما بیشتر و بیشتر شادتر می شود
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

99 گردش رفتن
(Family (having fun
لذت داشتن ( خانواده)
١٣٩٧/٠٧/١٣
|

100 The girlie of did not allow her to sleep ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

101 army
Army and Basij army location
محل ارتش و بسیج
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

102 ويژه
In a special period To being happy
در دوره خاصي در خوشحالي بودن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

103 كد نور
درخشان ستاره فعال
Shining Star Active
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

104 تازه ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

105 خوشبخت ، سعادتمند
سعادت زندگي شادترHappy blissful life
The happiness of light in your arms
خوشبختي نور در آغوش ( بازوي) تو
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

106 Happy blissful life
زندگيمي سعادتمند باشكوه
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

107 animated, vivacious
Noun fersh
One of several Big floors in a building
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

108 One of several Big floors in a building
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

109 Much time taken ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

110 He is with decency and with love
My heart Saeed is unique
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

111 رفتار كردن behave
He treats me with kindness and love
او با مهربانی و عشق رفتار می کند
He always thinks about me
او هميشه بفكر من هست
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

112 Lovely sweet talk long
دوست داشتنی صحبت شیرین طولانی
Long talk of ourselves
صحبت های طولانی از خودمان
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

113 تجهيزات پيشرفته
صحبت در مورد زندگي آيندمان
Talk about life Our future
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

114 دانش برادرانه ( برادرانه, از روی مهربانی, از روی دوستیbrotherly)
Knowledge of your positive response
دانش پاسخ مثبت شما
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

115 پاسخ مثبت مثلثي
Awareness of the positive response of the three
آگاهی از پاسخ مثبت این سه
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

116 Last positive confirmation
تاييد آخر مثلت
Knowledge of positive thoughts
آگاهي به افكار مثبت
Trivial Positive Thinking
تفكر مثلت بي ...
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

117 مثلث
Last positive confirmation
تاييد آخر مثلت
Knowledge of positive thoughts
آگاهي به افكار مثبت
Trivial Positive Thinking
تفكر ...
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

118 Last positive confirmation
تاييد آخر مثلت
Knowledge of positive thoughts
آگاهي به افكار مثبت
Trivial Positive Thinking
تفكر مثلت بي ...
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

119 Motivated to reach the heart of the history of love
انگيزه براي رسيدن به دل تاريخ عشق
١٣٩٧/٠٧/١١
|

120 Well done ١٣٩٧/٠٧/١١
|

121 قلم ملي
ماژيك ملي Marker homeland
١٣٩٧/٠٧/١١
|

122 کتابی است در تاریخ حضرت محمد ( ص ) پیغمبر اسلام و خاندان او در دو جلد در سال ۱۳۵٠ ه.ق . تالیف حاج شیخ عباس قمی .
١٣٩٧/٠٧/١١
|

123 پادشاه خوشبختي
my heart king
شاه قلب من
١٣٩٧/٠٧/١٠
|

124 I am also happy and admirable
من هم خوشحالم و قابل تحسين
١٣٩٧/٠٧/١٠
|

125 هم آهنگ ، هم نوا ، خوش صدا
homophonic خوش آهنگ
١٣٩٧/٠٧/١٠
|

126 زندگي
My life is my love
زندگي من ، عشق من است
١٣٩٧/٠٧/١٠
|

127 You proprietress own all my feeling
تو صاحب تمام احساسات من هستي
١٣٩٧/٠٧/١٠
|

128 Loyalty to love
وفاداري به عشق
١٣٩٧/٠٧/١٠
|

129 Loyal to Reza'i' covenant
وفادار به عهد رضايي
١٣٩٧/٠٧/١٠
|

130 از صفات خداوند
منحصر بفرد . بي نظير ، بي مانند
١٣٩٧/٠٧/١٠
|

131 بيقرار ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

132 deep عميق
The deep relaxe of love in the arms of my love
آرامش عمیق عشق در آغوش عشقم
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

133 بيقراري ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

134 Persistent visit
باز ديد مداوم داشتن
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

135 Road with laughter moments
And nice songs
جاده با لحظات خنده رو
و آهنگ های خوب
Being romantic
رومانتيك بودن
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

136 In my heart در قلب مني ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

137 مادر خودمه
I feel your love from afar
عشق تورا از دور حس ميكنم
In my heart در قلب مني
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

138 تعارف كردن و رو در بايستي داشتن ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

139 آغوش گرفتن
The arm that holds me in embrace
بازو که من را در آغوش گرفت
I'm always glad to see your hug
من همیشه خوشحالم که تب و تاب خود ...
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

140 embosom در آغوش گرفتن
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

141 She did not show a reaction to remind him of all the memories
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

142 Conquer the heart قلب تسخير كردن
I gave you my heart
قلبم را به تو دادم
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

143 مانع شدن
I was not allowed to step out of the door
دلم اجازه قدم برداشتن از در به بيرون نميداد
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

144 تكرار تلخ گذشته
My heart did not allow me to leave Deniatur to my feet
دل من اجازه خروج از دنياتورو به پاهاي من نداد
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

145 دنياي خاطرات
Unparalleled day روز بينظير
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

146 پنهان كردن
Hiding for reviewing all the memories
پنهان كردن بخاطر انجام مرور تمام خاطرات
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

147 گيره و با علايق نگاه داشتن
Looking at the eye خيره ماندن به چشم
Mouthful لقمه دادن
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

148 زنده بحيات
At that time my childhood memories were alive
در آن زمان خاطرات دوران کودکی من زنده بود
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

149 خوشمزه
Bountiful tableware and delicious baking hand
سفره هاي پر نعمت و دست پخت خوشمزه
سفره های خوشبو و دست های طعم خوشمزه
At that time ...
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

150 فراموش شده
I was glad to see you as if our inner child had not forgotten your love. When you say good-bye but with a serious tone, go home ....
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

151 پنهان كردن خاطرات (eat)
I love with all my heart
با تمام وجودم دوست دارم
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

152 ياد خاطرات زمستان
Togetherness
باهم بودن
Forgive me
مرا ببخش
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

153 دلهره
Miss you دلم برات تنگ ميشه
Sad and upset
غمگين و ناراحت
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

154 Clean nature پاك سرشت
You are Measured and affectionate
شما سنجيده و مهربان هستيد
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

155 constant ثابت قدم
covenant عهد
allegiant هم عهد
leal حق شناس ، وفادار
loyal صادقانه پا برجا
faithful
I am faithful to the covena ...
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

156 Descendants اولاد
The posteritys of the love of our children
دانه های عشق فرزندانمان
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

157 arms آغوش ، بازوها
in your arms
A kiss of yours
The peak of flight The sweet sensation of love love, in the galaxy of love
در آغوش تو
...
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

158 Sea of love lige درياي عشق زندگي
The life of the Sea of Happiness is love, which is the compass of love
زندگی دریای شادی عشق است که قطب نما ع ...
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|