برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوعی بتن سبک متخلل هوادار اتوکلاو شده.با وزن مخصوص حدودا 450kg/m3 مناسب و جایگزین آجر و ایتال در صنعت ساختمان سازی. عایق فوق الاده حرارت،صداو رطوبت. ١٣٩٩/٠١/١٦
|