انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محسن احمدیانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Accreditation تخصیص اعتبارات (مالی)
١٣٩٦/١١/١٢
|

2 scrutiny تعمق ١٣٩٦/١١/١٢
|

3 defibrillator الکتروشوک (قلبی) ١٣٩٦/١١/١١
|

4 Costly زیانبار ١٣٩٦/١١/٠٩
|

5 intruder پارازیت
١٣٩٦/١١/٠٨
|

6 compromise حرف و حدیث ١٣٩٦/١١/٠٥
|

7 enterprise شاهکار ١٣٩٦/١١/٠٥
|

8 RUGGED ضدضربه ١٣٩٦/١١/٠٥
|

9 interface apparatus ماشین آتش نشانی شهری
١٣٩٦/١٠/١٥
|

10 Unsurprisingly مطابق انتظار، مسلماً ١٣٩٦/١٠/١٣
|

11 generalist همه فن حریف، همه چیز دان ١٣٩٦/١٠/١٣
|

12 brushless بدون جاروبک ١٣٩٦/١٠/١١
|

13 standpiPE لوله آب آتش نشانی
١٣٩٦/١٠/٠٢
|

14 counter flashing Counter-flashing is designed to prevent moisture from entering behind the vertical flange of headwall or sidewall flashing
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

15 flashing آب بندی
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

16 measures اقدامات ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

17 buildup تجمع (آب) ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

18 buildup افزایش
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

19 Provisions اقدامات ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

20 SUMP حوضچه، گودال، محل سرریز مایعات (آب، روغن و ...)، پیت ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

21 entailment همراه کردن جمعی با خود، ملتزم (به رکاب)، لشگرکشی (مجازی)
how's your entailment getting along?
...
entailments are bad
(جمله از فیلم کشتن ...
١٣٩٦/٠٩/٢٩
|

22 high profile با سابقه، مجرب، باتجربه، کار درست ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

23 adhere مطابقت
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

24 off road وسیله نقلیه طراحی شده برای عبور از مناطق صعب العبور ١٣٩٦/٠٩/١٥
|

25 off road جاده خاکی، راه شوسه، راه صعب العبور
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

26 secure منعقد کردن ١٣٩٦/٠٩/١٤
|

27 secure عقد (قرارداد)
١٣٩٦/٠٩/١٤
|

28 deckhead پایه (برای نصب روی دیوار یا سقف) مثلا پایه لوستر، پایه دتکتور، پایه جامایعی و ... ١٣٩٦/٠٩/١٣
|

29 POV point of view از نظر
POV ماشین سواری وانت دار
١٣٩٦/٠٩/١٣
|

30 deploy حمل و نقل
١٣٩٦/٠٩/١٣
|

31 signal to noise آستانه تحریک ١٣٩٦/٠٩/١٢
|

32 Application آستانه تحریک ١٣٩٦/٠٩/١٢
|

33 threshold آستانه تحمل ١٣٩٦/٠٩/١٢
|

34 luminescent شبرنگ، شب نما ١٣٩٦/٠٩/١١
|

35 rocker رکاب (زیر درب خودرو) ١٣٩٦/٠٩/٠٩
|

36 cutter قیچی
١٣٩٦/٠٩/٠٩
|

37 grip دستگیره
١٣٩٦/٠٩/٠٩
|

38 Outdoor بدون سقف، سر باز (متضاد سرپوشیده) ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

39 losing خطا ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

40 format الگو ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

41 features اقدامات ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

42 feature اقدام ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

43 Unattended نا ایمن، ناامن، در معرض خطر ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

44 confinement حصر ١٣٩٦/٠٨/٢٥
|

45 eradicate حذف ١٣٩٦/٠٨/٢٥
|

46 imitate شبیه سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

47 keeping up with پا به پای ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

48 occupancies ساکنین ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

49 ongoing پویا ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

50 Finish نازک کاری (نمای داخلی ساختمان)
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

51 rectifier {مکانیک} رکتی فایر. نام دستگاهی که جریان (ولتاژ) متناوب را به جریان (ولتاژ) مستقیم تبدیل می کند. نام یک دستگاه جوشکاری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|