برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن کشاورز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گمان میرود که با استخوان و ستون هم ریشه باشند ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 بن مایه ، بُنوان ، سرچشمه ، بازخَن ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

3 سهیل نظری
هومن دارد راست میگوید.
هومن اکنون دارد راست میگوید.
١٣٩٩/٠٣/٢١
|

4 سفر ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

5 توفیر یا توپیر tupir ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

6 رک رک rok rok از واژه رک به معنی ایستاده و ایستا و درست و پابرجا و همچنین راست گرفته شده است. رک در زبان ها آریایی از جمله پارسی به کار میرود و از ... ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

7 رهبر ایرانیان صده بیستم میلادی . نماینده فرهنگ ایرانشهر در برابر خاوران و باختران زمین ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

8 یک خاندان در لرستان هست به نام رُک رُک در چرایی آن شک هست ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

9 دلخواه ، دلی ، پسندیده ١٣٩٨/١١/٢٥
|

10 شرکتی پایه گذاری شده به دست محسن کشاورز فرد در سال 1395 2016 ١٣٩٨/١١/٢٥
|

11 بنیان گذاشتن ، پایه گذاری ، راه اندازی
پایه گذاری بیشتر معنی را میرساند
١٣٩٨/١١/٢٥
|

12 فر کیانی ، به درستی گفتید و این را بنده در پیشنهادهای سلامت نوشتم و شما میتوانید این بند را به آن جا نیز بیفزایید. ١٣٩٨/١١/٢٠
|

13 برابر با واژه حال یا هال از شاخه زبان های هندواروپایی که در انگلیسی و سوئدی و نروژی فنلاندی health یا هلس گفته میشود تندرستی و چگونگی تن. ١٣٩٨/١١/٢٠
|

14 کیسل در گویش لری (kisal) ١٣٩٨/١١/١٨
|

15 دیسیدن از بن دیس هم خانواده با پردیس،تندیس،سردیس و هم خانواده با دیزاینdesign در انگلیسی و دیگر زبانهای هندواروپایی ١٣٩٨/١١/٠٥
|

16 هم ریشه است با هاگ(hug) در زباهای هندواروپایی و انگلیسی hug=آغ که به ش افزوده شده است ١٣٩٨/١٠/١٢
|

17 بریدن،برش دادن،شکستن،شکافتن،تکه تکه کردن
برش ، شکاف،تکه
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

18 افسردگی . فسرده . افسرده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

19 گویش یا گفتمان واژه جایگزین خوبی میتواند باشد. مانند� امروز باید گویشی با هم داشته باشیم� ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

20 چاشت ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

21 خرد در پارسی جایگاه wisdom در انگلیسی را دارد که میشود بازشناسی خوب از بد در هر ایستار(جایگاه)وکسی که کار خوب انجام میدهد میگوییم باخرد یاwise ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|