انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمد مصطفایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دقیق ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

2 موثر ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

3 اجرای ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

4 برآورد ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

5 واقعی، دنیای واقعی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

6 لابی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

7 برچسب گذاری ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

8 کدر، ناروشن ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

9 در بازه ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

10 حمام یخ ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

11 به صورت فراوان ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

12 غیر موازی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

13 روغن کرچک ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

14 تجاری سازی شده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

15 محلول متبلور شده ١٣٩٨/٠٩/١١
|

16 تفسیر ١٣٩٨/٠٩/١١
|

17 ترجیح ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

18 همسایگی ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

19 پیکان ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

20 تجسم ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

21 درجه ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

22 اندوخته ها ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

23 از منظر ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

24 فهرست کتابها ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

25 منجر شدن ( از روی اجبار)، سبب شدن ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

26 طبقه بندی ها ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

27 معین شدن، در نظر گرفته شدن ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

28 انتشار یافته ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

29 توصیه ها ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

30 فرا گرفتن ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

31 عملیاتی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

32 ویژه ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

33 تولیدات ویژه مهندسی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

34 تولید تکی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

35 معیارها ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|