انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

نقوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 box چارگوش ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

2 beside نزد ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

3 account تبیین کردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

4 middle بینابین، بینابینی ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

5 opposing معارض، متعارض ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

6 intuitive بدیهی ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

7 regularity قاعده‌مندی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

8 by product هم‌فرآورده ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

9 recording نگاشت ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

10 rehearsal ممارست ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

11 monism یگانه‌گرایی ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

12 lexigram واژنگاره ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

13 admit اذعان کردن ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

14 graceful ملایم ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

15 degradation فروکاست ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

16 degradation اضمحلال ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

17 volumetric حجم‌دار ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

18 generalization عمومیت‌بخشی ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

19 foraging آذوقه‌جویی ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

20 folk عامیانه ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

21 later تأخیری‌تر ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

22 heuristic یافتاری ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

23 heuristic یافتار ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

24 externalism برونی‌انگاری ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

25 scenario داستان‌واره ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

26 subsequent آتی ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

27 equipotential هم‌توانش ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

28 modularity پیمانه‌مندی ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

29 idea پنداره ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

30 episode برهه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

31 episode پاره‌داستان ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

32 impaired آسیب‌دیده ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

33 impaired مختل ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

34 attribution انتساب ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

35 attractor کشِشگاه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

36 attitude رویّه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

37 deficit کاستی ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

38 distractibility پراکنده‌اندیشی ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|