برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نرگس برکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ?...if you pleas اگه برات مقدوره.. ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

2 زدن(کرم,لوسیون,ضدآفتاب) ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

3 صبور باش ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

4 سابیدن,جرم گیری کردن ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

5 میز که سایزش عوض شه مث میز تحریر ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

6 خواهر یا برادری که فقط یک والد مشترک دارند ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

7 فر چندماهه ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

8 پیشوند پسوند ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

9 رژ گونه,سرخاب ١٣٩٩/٠٣/١١
|

10 راه افتادن و دست به کار شدن ١٣٩٩/٠٣/١١
|

11 صدای طبل ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

12 به گفته.....
مطابق...
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

13 مناسب است ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

14 داد زدن
فریاد زدن
١٣٩٩/٠١/١٦
|

15 در عوضه
در عوض
١٣٩٩/٠١/١٦
|

16 خیال بافی ١٣٩٩/٠١/١١
|

17 تو دمای هوا,برا افزایش دما it gets up 20C به معنی رسیدن,بالا رفتن هستش ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

18 جایی که ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|