برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ناصر لشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سلام لشنی ها لر هستند نه قشقایی بزرگان ما از خوانین بودند!!!!!
درود بر لشنی ها
١٣٩٨/٠٩/١٦
|