برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسیم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 to trick s.o to achieve what you want,esecially s.the illegal.
اغفال کردن
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

2 سیم برق(سیمی که مستقیم از دستگاه به پریز برق وصل میشود) ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

3 They put money together and buy something as a gift.
وقتی پول روهم میزارید و شریکی چیزی رو میخرید.
١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 tit for tat
• Tit for tat is fair play.
• تلافی کردن یه بازیه منصفانه هست.
١٣٩٨/٠٨/٢٩
|