برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پژمان ز

مترجم فنی نیروگاهی.فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 stealing sleep
خواب دزدکی و یواشکی، دزدکی خوابیدن
١٣٩٩/٠١/١٥
|

2 مو لای درزش نمیره، بی عیب و نقص ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

3 در هواشناسی بمعنای بارشهای پراکنده ولی شدید همانند بارشهای شلاقی و کوتاه ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

4 پر کردن از چیزی ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

5 مثال : سیر و سلوک حماسیepic journey ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

6 مثل : یک اجرای درخشان تئاتر از یک هنرپیشه نیویورکی.
A searing performance by a new york actress
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

7 مثل سرشار / آکنده/مملو از عشق ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

8 (صنعت) دورریختن/از هم پاشیدگی/رهاسازی مواد و سیالات شیمیایی ١٣٩٧/٠٧/١١
|

9 (صنعت) آلودگی فیزیکی به محصولات خوردگی، براده،گرد و غبار،ذرات معلق و ورود هر جسم خارجی بدرون یک دستگاه یا محلول یا سیال ١٣٩٧/٠٧/١١
|

10 (صنعت) نظامنامه واحد شیمی/آزمایشگاه کالیبراسیون/سیستمهای کمکی/توربین که شامل شرح وظایف،مقررات،سیستمها و تجهیزات و ارتباطات درون بخشی است.
سند بالا ...
١٣٩٧/٠٧/١١
|

11 رادیواکتیو شدن وسایل ،تجهیزات ، سیالات شامل آب و غیره
آلودگی به رادیواکتیویته
activated به معنای اکتیو بودن(آلوده بودن به تشعشع رادیو اکتیو). ب ...
١٣٩٧/٠٧/١١
|

12 در صنعت: پسماند، دور ریز مواد شیمیائی ١٣٩٧/٠٧/١١
|