برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نیما سبزواری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در گفت‌وگوی خودمونی همون ک.. ص شعره ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

2 Some one pro in some things ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

3 کسی که خیلی دلش میخواد حکومت و دولت عوض شه ١٣٩٨/١١/٢٢
|