برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

nora r

nora r

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ایرا: نجیب – پاک - آزاده

ایرا دارای ریشه ای کهن و وجه تسمیه از اسم آریا می باشد. در واقع اشاره به سیر تبدیل اسم ایران از آریاییان تا ایرانیان ...
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

2 نیاک نام روستایی ییلاقی از توابع آمل که به معنای �جد ما� می باشد. ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

3 در واژه نامه فارسی - پهلوی ، کفا به معنای کوهستان می باشد. ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

4 کِفا، روستایی از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در دهستان نمارستاق است که از شرق با پلریه و از غرب با نمار همجوار است. این روستا با شهرستان آمل ۷۰ کی ... ١٣٩٩/٠٤/١٤
|