برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سپهر زندوکیلی

دانشجوی بزرگترین دانشگاه کل ایران
منظورم خیابونه تحصیلات نه
ما جدولو به نیمکت ترجیح دادیم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مداخله گر،فضول باشی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

2 معنیه (سنگدل) هم میتونه داشته باشع ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

3 سلامِ گرم ١٣٩٩/٠٤/١١
|

4 تجدید نظر کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

5 یعنی این علامت - ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

6 بورس ارزهای خارجی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

7 هنرستان فنی حرفه ای ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

8 مدرسه راهنمایی ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

9 مدرسه راهنمایی ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

10 کلا در اشتباهی! ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

11 تزئینات ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

12 سن متحرک در کارناوال و رژه ها ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

13 سازهای ضربی(مثل پیانو و درام) ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

14 سازهای برنجی(مثل شیپور ،ترومبون) ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

15 ساز های بادی(مثل ساکسیفون) ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

16 راز بقا ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

17 مستند ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

18 سه پایه دوربین ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

19 در عکاسی به معنی نوردهی ست ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

20 هندی کم ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

21 دستگاه شارژ انواع گوشی ها ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

22 خال دل (اکبر تو خال دل منو بررریدی!😆) ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

23 خال خشت در ورق بازی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

24 خال پیک در ورق بازی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

25 خونه ی عروسکی_خونه ی کوچولو ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

26 گلدوزی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

27 میل بافندگی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

28 کاغذ رسم/نقاشی ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

29 دستگاه بازیهای ویدیویی ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

30 مجسمه کوچک ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

31 کلکسیون کردن اشیا ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

32 محافظ ساق پا ک در ورزش های مثل فوتبال بپا میکنند ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

33 چوبی ک باهاش توپ گلف رو میزنن ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

34 اجاق های مسافرتی ک در کمپینگ و اردو استفاده میشود ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

35 منطور قایق های بادی است(قایق هایی ک با باد پر میشوند) ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

36 تفریحات خارج شهر ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

37 صندلی هایی ک توی ساحل بر روی آن دراز میکشند ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

38 قرارگاه نجات غریق ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

39 حلقه نجات غریق ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

40 کپسول اکسیژن ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

41 تاب ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

42 نمایشگاه محلی ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 diving
• Scuba diving? Oh no, count me out - I hate water!
• غواصی (با کپسول اکسیژن)!؟ اوه نه،روی من حساب نکن،از آب(اقیانوس) متنفرم
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|