انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مهرداد پناهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خوانش پریشی حاد
ناتوانی در فهمیدن مفهوم کلمه ی خوانده شده توسط خود فرد
١٣٩٧/١١/٢٣
|

2 نارسا خوانی
١٣٩٧/١١/٢٣
|

3 درون بینی
معاینه مجراهاو حفره های داخل بدن با دور بین
( مصوب فرهنگستان)
١٣٩٧/١١/٢٢
|

4 جسم مژگانی
١٣٩٧/١١/٠٧
|

5 اخذ رای
نمونه گیری
نظر سنجی
همه پرسی
حوزه رای گیری
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

6 استمداد طلبی جمعی
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

7 استمداد طلبیدن ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

8 کمک گرفتن از عموم مردم برای مشارکت در یک کار یا پژوهش ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

9 ریشه یابی کنش های گروهی
تحلیل عملکردهای اجتماعی
ریشه یابی رفتار جمعی
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

10 افسردگی شدید ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

11 افسردگی خفیف ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

12 تحت نظر بودن
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

13 شکست
دلسرد
خرابه
جابجا کردن با جریان اب
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

14 شستن ظرف
شستن دست
انتقال یا جابجا شدن بوسیله جریان اب
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

15 یادیار
یاد افزار
یادسپار
وابسته به حافظه و یادگیری
حفظی
١٣٩٧/١٠/٢١
|

16 توجه

Heads up! The boss is coming
توجه! رییس داره می یاد.
١٣٩٧/١٠/٢١
|

17 سنگ نگاره
نقاشی روی تخته سنگ
صخره نگاره
١٣٩٧/١٠/١٧
|

18 دانشیار ١٣٩٧/١٠/١٧
|

19 ابادی
واحه
١٣٩٧/١٠/١٧
|

20 تعلیق
مرخص کردن یا تعطیل کردن موقت کار یا کارگر
١٣٩٧/١٠/١٥
|

21 اتحاد مجدد (مثل اتحاد مجدد دو المان )
دوباره متحد شدن
ازنو یکپارچه شدن
١٣٩٧/١٠/١٥
|

22 شخصی که می خواهد جنسیتی مخالف حال حاضر خود را داشته باشد
تغییر جنسیت طلب
تغییر جنسیت داده
مرد زن شده یا زن مرد شده
١٣٩٧/١٠/١٤
|

23 جنگل سوزی
حریق وسیع و خارج از کنترل در طبیعت
١٣٩٧/١٠/١١
|

24 صنعت پرورش، صید، فراوری و فروش ماهی
ماهی کاری
ماهی داری
پرورش دهنده ماهی
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

25 سنگر
سنگر خندقی سربازان در در کوه یا دشت که در خاک کنده شده
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

26 عهده دار شدن
برعهده گرفتن
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

27 نقص جزئی تا کلی در تکلم
مبهم گویی
گویش پریشی
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

28 آدم نخستین . آدم اولیه. شبه ادم
نره گنده
میمون ادم
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

29 آموزش عملی
آموزش در محل خدمت
١٣٩٧/١٠/٠٢
|

30 موزه ئ مطبوعات
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 pollutant
• The city was overhung with the pollutant smog.
• دود الوده ای شهر را دربرگرفته بود
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

2 moat
• The castle had a deep moat which emptied into the lake.
• قلعه دارای خندق عمیقی بود که به دریاچه می ریخت
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

3 moat
• They built a moat to encompass the castle.
• انها خندقی برای محافظت از قصر ساختند
١٣٩٧/١٠/٠٥
|