برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پریا کاظمی نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همراه ،یار کسی که در فروشگاه ها میتونه به ما کمک کنه ١٣٩٩/٠١/١٥
|

2 Likeاز نظر معنی بستگی به نوع جمله دارد گاهی باLookمی آید که به معنای مثل است .گاهی هم به تنهایی می آید که به معنی دوست داشتن است ١٣٩٩/٠١/١٠
|

3 Limoیک ماشین هستش به نام لیموزین کسانی که در کانون زبان ایران reach oneباشنددرunit4،part one معنی اون رو در جمله ی ششم میتونن ببینن ١٣٩٩/٠١/١٠
|