برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اعظم نوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 the quality of being fictional (= imaginary) ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

2 اجلاس سران ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

3 مشت کردن دستها
١٣٩٩/٠٣/١٢
|

4 گره کردن دستها در یکدیگر
١٣٩٩/٠٣/١٢
|

5 خبر تکان دهنده ١٣٩٩/٠٣/١١
|

6 جدایی انداختن بین کسانی، بین چند نفر را خراب کردن ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

7 آخرین سنگر ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

8 هیجان زده
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

9 زیادی فشار آوردن به کسی ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

10 unsuccessful in an activity or situation or at some disadvantage because of it
ناموفق بودن در فعالیتی بخاطر چیزی
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

11 هرکی خربزه می خوره، پای لرزش هم میشینه ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

12 تمایل بسیار داشتن، اشتیاق داشتن ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

13 رویدادی هیجان انگیز که انرژی بسیاری می طلبد ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

14 عین هم بودن، کپی هم بودن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

15 احتمالا در آینده موثر و یا موفق واقع می شود ١٣٩٩/٠٢/١١
|

16 to become involved in (something, especially something that is considered wrong or improper
درگیر چیزی شدن
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

17 بدون مانع بدون محدودیت ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

18 متقاعد کردن کسی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

19 خودت رو جمع و جور کن ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

20 در دعوا و بگو مگوهای کودکانه استفاده می شود
"خودتی"، "باباته"، "جد و آبادته"
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

21 اتوبوس بین شهری ١٣٩٩/٠١/٣١
|

22 نوچه
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

23 روانکاوانه ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

24 نگاه غضب آلود ١٣٩٩/٠١/١٩
|

25 نگاه حاکی از خشم و عصبانیت ١٣٩٩/٠١/١٩
|

26 اگر سرگرم باشی و همیشه سرت شلوغ باشد آدم شادی خواهی بود ١٣٩٩/٠١/١٩
|

27 غیرکلامی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

28 رنگش می پرد ١٣٩٩/٠١/١٨
|

29 The term lower nature, however, refers to the animal and selfish side of human nature, that part which tends downwards and which has to be regenerate ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

30 به کار خودش چسبیدن
مثلا stick to your knitting یعنی بچسب به کار خودت
١٣٩٨/١١/٢٩
|

31 کلامی دلگرم کننده ١٣٩٨/١١/٢٨
|

32 نفس گرفتن
نفس گیری در شنا
اصطلاحا موقع صحبت کردن وقتی یک نفس حرف می زند وسطش یک نفسی میگیرد
١٣٩٨/١١/٢٧
|

33 خبره شدن در کاری ١٣٩٨/١١/٢٧
|

34 وقت تلف کردن ١٣٩٨/١١/٢٥
|

35 is a way for students to meet other students, become familiar with campus services, and register for fall classes. Every student attending college in ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

36 جمع آوری پول ١٣٩٨/١١/٢٥
|

37 افراد کم بضاعت ١٣٩٨/١١/٢٥
|

38 هیچ وقت به ذهنش نرسیده بود ١٣٩٨/١١/٢٥
|

39 راه رفتن با انرژی بیشتر که نشان می دهد شما خوشحال و با اعتماد به نفس هستید ١٣٩٨/١١/٢٣
|

40 پر پرواز چیزی بودن ١٣٩٨/١١/٢٣
|

41 باعث دردسر شدن
١٣٩٨/١١/٢٢
|

42 حسابی درگیر کاری بودن
کار کردن در جهت پرداخت هزینه تحصیلات بلند مدت
١٣٩٨/١١/٢٢
|

43 پول بخور و نمیر ١٣٩٨/١١/٢٢
|

44 بیرون ریختن ١٣٩٨/١١/٢١
|

45 خیلی سریع چرخیدن ١٣٩٨/١١/٢١
|

46 مواخذه شدن ١٣٩٨/١١/١٨
|

47 بخش اصلی و عمده چیزی
توده
١٣٩٨/١١/١٠
|

48 برای فهمیدن و یا درک چیزی راهی پیدا کنند ١٣٩٨/١١/٠٤
|

49 ذهن را بیدار کردن
شروع به فکر کردن
به وضوح درباره چیزی شروع به فکر کردن
١٣٩٨/١١/٠٤
|

50 چیزی را به وضوح دیدن
یا بسیار دیدن

معمولا به دیدن چیزی شوکه کننده اشاره دارد
١٣٩٨/١١/٠٣
|