انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ستاره آبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Oaxaca یک ایالت در جنوب مکزیک
یکی از سی و یک ایالت مکزیک است.
روش خواندن صحیح کلمه:
-ˈKH�k�,w�ˈh�kə
١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

2 ATM Automatic Teller Machine
دستگاه کارمند بانک خودکار

Synonyms
(automated teller machine): ABM, ATM, automated teller machine, autoteller, ...
١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

3 evening meal عصرانه ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

4 e.g the abbreviation of for example
مخفف for example به معنی مثلا

در نامه ها و مقالات رسمی فرم مختصر آنرا ننویسید و همان for example بنویسی ...
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

5 OPP فرم کوتاه شده ی کلمه ی OPPOSITE (متضاد، مخالف)
مخفف "متضاد"


Synonyms of opposite
antipodal, antipodean, antithetical, contradictory, ...
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

6 you're right شما درست می گی. ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

7 good job خسته نباشید! کارت خوب بود! دستت درد نکند!

مثال:
I really enjoyed your class. Nice job!
من واقعا از کلاس شما لذت بردم. خسته نباشید!
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

8 incredible 1
extremely good, large, or great

مثال:

The view is just incredible.
There was blood everywhere and the pain was incredible.
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

9 incredible مترادف با:
unbelievable
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

10 split hairs My boss is always splitting hairs when I talk to him about something important.

رئیس من همیشه وقتی با او درباره چیز مهمی حرف می زنم مو از ماس ...
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

11 no way especially American English used to say that you do not believe something or are very surprised by it
به خصوص در انگلیسی آمریکایی برای گفتن چیز ...
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

12 you won't believe برای بیان اتفاقات عجیب استفاده می شود نه اتفاقات منفی.

به معنی:
باورت نمیشه

You won't believe what I got on this video camera.
...
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

13 good thinking used to say that an idea is good
زمانی بکار برده می شود که بخواهیم بگوییم یک ایده ی خوب هست.

مثال:
‘We’d better lock the door.’ ‘Good th ...
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

14 dessert غذای شیرینی که بعد از بخش اصلی یک وعده ی غذایی سرو می شود.
sweet food served after the main part of a meal
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

15 grilled کباب شده یا کبابی
اگر چیزی را روی توری کباب پزی حرارت ( از بالا و پایین) دهیم، صفت کباب شده به آن چیز تعلق می گیرد.
مثال:
ماهی کباب شده
...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

16 visual صفت است که معمولا قبل از اسم بکار برده می شود.

به معنی: دیداری، مربوط به دیدن
relating to seeing
مثال:
Artists translate their ideas ...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

17 wholemeal مترادف(در انگلیسی آمریکایی):
whole wheat

سبوس‌دار (نان یا آرد) نان کامل، آرد کامل

wholemeal flour or bread uses all of the grain, in ...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

18 curry به معنی خوراک اگر باشد:

یک نوع غذای هندی شامل گوشت یا سبزیجات در یک سس تند
a type of food from India, consisting of meat or vegetables ...
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

19 tacos تاکو غذای سنتی مکزیک است که از یک نان (تورتیا) پخته شده از آرد ذرت یا گندم تشکیل شده که دور محتویات داخلی را می‌گیرد.
داخل تاکو می‌شود چیزهای مت ...
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

20 candy یک غذای شیرین ساخته شده از شکر یا شکلات (در انگلیسی آمریکایی)
مثال:
a box of candies
یک جعبه آبنبات
a candy bar
یک نوار آبنباتی
...
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

21 I try not to eat a lot of meat من سعی می کنم، مقدار زیادی گوشت نخورم. ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

22 beef stew تاس کباب با گوشت گاو ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

23 gummy bear پاستیل خرسی که در طعم های میوه ای موجود است. ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

24 iced tea چای یخ زده (یا چای یخ) یک شکل از چای سرد است. ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

25 bland در مورد غذا به عنوان یک صفت به معنی بی مزه استفاده می شود.
مترادف: tastelees
مثال:
.If the sauce is bland, add a little more vinegar
اگر ...
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

26 spoil appetite اشتها کور کردن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

27 mainly برای اشاره به قسمت اصلی یا علت چیزی، دلیل اصلی چیزی و ...
غالبا در انتهای مکالمات استفاده می شود.
در جملات معمولی در وسط جملات دیده می شود.
...
١٣٩٨/٠٣/٣١
|