برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیداسماعیل ملک شادخت

کارشناس ارشد <br>16 سال سابقه ترجمه در زمینه کشاورزی منابع طبیعی مدیریت علوم اجتماعی صنایع شیمی محیط زیست جغرافیا تاریخ <br>چاپ دو کتاب <br>گیاه برای آینده <br>مدیریت سوانح <br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آلودگی فیتوفتورا در گیاهان ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

2 سفیدک دروغی ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

3 نام قارچ ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

4 کرایوپرسیپیتیت ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

5 شوک بعد از تروما ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

6 کوآگولوپاتی، اختلال در انعقاد خون ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

7 کری کتیروئیدوتومی ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

8 مقیاس کمای گلاسکو ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

9 مراقبت‌های ویژه کودکان ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

10 داروی انالاپریل ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

11 آلبومینوری ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

12 بدحرکتی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

13 زیادی منیزیم خون ، هیپر منیزیم ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

14 (زور زدن) در هنگام یبوست ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

15 آلرژی زای هوازی ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

16 نایژه گشاد ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

17 خاصیت نایژه گشاد کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

18 دوز گیری ، مقدار دارو ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

19 پاسخگویی بیش از حد ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

20 باقلا ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

21 هپاتکتومی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

22 فیبروز سیستیک ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

23 رادیوایمنی درمانی ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

24 زندگی روزمره ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

25 تنظیم ایمنی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

26 اگزوتروفیک ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

27 چندوجهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

28 سمیت قلبی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

29 نژاد بومی ، رقم محلی ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

30 خنثی سازی ١٣٩٨/٠٢/١١
|

31 روپیه هند ١٣٩٨/٠٢/١١
|

32 انروفلوکساسین ١٣٩٨/٠٢/١١
|

33 همودینامیکی ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

34 نکات موردی ، نکته هایی که دکتر یادداشت می کند ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

35 برونکسکوپی ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

36 یک رنگدانه ، پیوسیانین ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

37 عفونت متقاطع ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

38 استئوکونداتیو ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

39 نانو لیتوگرافی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

40 هدایت استخوانی ، استئوکودینامیکی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

41 شبیه سازی بیولوژیکی ، بیومیمتیک ، شبه بیولوژیکی ١٣٩٨/٠١/٣١
|

42 تعمیر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

43 ادنفاژیا ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

44 پری آپیکال ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

45 ادنتوژنیک ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

46 زیاده روی کردن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

47 اسپوندیلولیزیس ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

48 کار با دست ١٣٩٨/٠١/١٩
|

49 واحد تشکیل کلن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

50 مزوسکوپی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

51 نظریه اسناد ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

52 اماده نبودن ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

53 سنگ در کلیه ١٣٩٧/١٢/١٩
|

54 مشما، برزنت ١٣٩٧/١٢/١٦
|

55 نوعی شیرینی به نام بادام عسلی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

56 موزلی، غذای صبحانه ترکیبی از غلات، انواع فندقه ها (آجیل) و میوه های خشک شده ١٣٩٧/١٢/١٥
|

57 ورز دادن در شکلات سازی ١٣٩٧/١٢/١٤
|

58 انگورهای خوراکی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

59 تنظیم کاهشی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

60 نرم کردن ١٣٩٧/١٢/١٣
|

61 مکش ١٣٩٧/١٢/١٣
|

62 بلور نگار ی ١٣٩٧/١٢/١٢
|

63 مطالعه کریستالها ١٣٩٧/١٢/١٢
|

64 نم گیری ١٣٩٧/١٢/١١
|

65 حسی ١٣٩٧/١٢/١٠
|

66 ارگانولپتیکی ١٣٩٧/١٢/١٠
|

67 راه بندی ١٣٩٧/١١/٢٨
|

68 عقده ١٣٩٧/١١/٢٣
|

69 لکه لکه ١٣٩٧/١١/١٩
|

70 ترومبوسیتوپنی ١٣٩٧/١١/١٠
|

71 در لحظه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

72 رشد در شرایطی که مقدار کمی اکسیژن آزادوجود دارد ١٣٩٧/١١/٠٦
|

73 نوعی غذای تخمیر شده از سویا ، کینما ١٣٩٧/١١/٠٤
|

74 تقویت کننده طعم سس ها ١٣٩٧/١١/٠٣
|

75 کبودی ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

76 آغازیان ١٣٩٧/١٠/١٧
|

77 گیجگاهی ١٣٩٧/١٠/١٦
|

78 بافت برداری با جراحی ١٣٩٧/١٠/١٥
|

79 رآژین ١٣٩٧/١٠/١٤
|

80 علامت فساد ١٣٩٧/١٠/١٤
|

81 رنگ آمیزی متضاد
١٣٩٧/١٠/١٤
|

82 ترکیب متبلور سفید که در درمان نقرس بکار می رود ١٣٩٧/١٠/١٤
|

83 دوزیمتری ١٣٩٧/١٠/١٣
|

84 لک پوست ، هایپر پیگمنتاسیون ١٣٩٧/١٠/١٢
|

85 میکرب زدایی ١٣٩٧/١٠/١١
|

86 سایکتروف ، سرمادوست ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

87 تخلیه هوا ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

88 آرامش ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

89 رفتار تغذیه ای ١٣٩٧/١٠/٠١
|

90 رزوراترول ١٣٩٧/١٠/٠١
|

91 فعالیت بدنی ١٣٩٧/١٠/٠١
|

92 خشکی ، پاک شدن ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

93 خانواده کاکتوس ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

94 پروکینتیک ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

95 پیش تامل ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

96 فهرست خواسته ها ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

97 اعتبار بخشی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

98 مورد تردید ، مورد بحث ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

99 خمیدگی به عقب ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

100 استرومال (بافت محافظ) ١٣٩٧/٠٢/٠٤
|

101 پروتئین انگشتی روی ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

102 یوبی کوئیتین ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

103 خاموشی (ژنتیک) ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

104 گورخر ماهی ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

105 فیتوشیمیایی ١٣٩٧/٠١/١٨
|

106 هویه گازی ١٣٩٧/٠١/١٦
|

107 درون توموری ١٣٩٧/٠١/١٠
|

108 آفریقای سیاه ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

109 ابطال پذیری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

110 میز خدمت ١٣٩٦/١٠/١٥
|

111 متافریم - فراتر از چارچوب - فراچارچوب ١٣٩٦/١٠/١٥
|

112 متامدل - فرار مدل ١٣٩٦/١٠/١٥
|

113 از ریشه درآمدن درخت توسط باد ١٣٩٦/٠٩/٢٨
|

114 سه پهلو بندی (یک روش نقشه برداری است) ١٣٩٦/٠٩/١٨
|

115 غیر خودهمبستگی ١٣٩٦/٠٩/١٨
|

116 تکنیک تصفیه چشمی ١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

117 تفکر دوباره ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

118 فرانوگرایی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|