برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیمان علی یوس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حالت مواد مابین حالتهای الاستیک وپلاستیک ١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 حالتی که مواد بعد گذر از حالت کشسان و الاستوپلاستیک(کذر کامل از فاز الاستیک) به آن میرسند ١٣٩٨/١١/٢٥
|

3 نژاد سیاه پوست آفریقایی ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

4 خاکستری یخی (رنگ) ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|