برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پویا شرافتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به همین شکل ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|