برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا ابراهیم پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 باریستا من، قهوه چی، کارگر حرفه ای کافی شاپ ١٣٩٨/٠٣/١٤
|