انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمدی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 transferred malice سونیت منتقل شده ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

2 عنصر مادی actus reus
رکن مادی
١٣٩٦/١٠/١٨
|

3 element حقوق:مولفه ١٣٩٦/١٠/١٨
|

4 assaults and battery حقوق: ضرب و جرح ١٣٩٦/١٠/١٨
|

5 non fatal assaults حقوق: حمله های غیر مهلک ١٣٩٦/١٠/١٨
|

6 strike back مقابله به مثل ١٣٩٦/١٠/١٨
|

7 gross negligence حقوق:قصور فاحش ١٣٩٦/١٠/١٨
|

8 Dutch courage حقوق:تهور مستانه ١٣٩٦/١٠/١٨
|

9 ulterior intent حقوق:انگیزه پنهانی ١٣٩٦/١٠/١٨
|

10 absolute discharge حقوق:آزادی مطلق ١٣٩٦/١٠/١٨
|

11 unsustainable غیر قابل دوام ١٣٩٦/١٠/١٨
|

12 blackout حقوق:فراموشی موقت ١٣٩٦/١٠/١٨
|

13 mental infirmity حقوق:بی ارادگی ذهنی ١٣٩٦/١٠/١٨
|

14 duress of circumstances حقوق:اجبار شرایط ١٣٩٦/١٠/١٨
|

15 non insane automatism حقوق: اتوماتیسم غیر جنون ١٣٩٦/١٠/١٨
|

16 Argument for حقوق:استدلال له ١٣٩٦/١٠/١٨
|

17 quasi crime شبه جرم ١٣٩٦/١٠/١٨
|

18 the wording of the statute نحوه بیان قانون موضوعه ١٣٩٦/١٠/١٨
|