برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ظروف غذا خوری ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

2 قاطعانه ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

3 به کوب کار کردن، زحمت کشیدن، سگ دو زدن ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

4 باشگاه فوتبال کویینز پارک رنجرز ١٣٩٩/٠١/١٤
|

5 تور مسافرتی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

6 دیگی که به آن نگاه کنی دیر می جوشد.
وقتی منتظر اتفاقی هستی، زمان دیرتر می گذرد.
١٣٩٨/١٢/٢٣
|

7 شرکت آمریکایی پوشاک و لوازم ورزشی ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

8 خوره ی کامپیوتر و تکنولوژی ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

9 هر روغن خوراکی که بتوان در سالاد از آن استفاده کرد، مثل روغن ذرت، زیتون، کنجد و ... ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

10 شمشیر دو لبه ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

11 اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

12 جشن تکلیف یهودیان ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

13 سوسیس پخته شده در خمیر ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

14 ایالت فدرال میکرونزی
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|