انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

سعید فرجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کفالت-
مثلا برای دلیل معافیت از سربازی
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

2 سخت ترین ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

3 سرزمین
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

4 آن طرف اقیانوس اطلس ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

5 کشتار کردن ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

6 سیاهی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

7 واضح ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

8 غیر قابل چشم پوشی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

9 a brash building, place, or object attracts attention by being very colourful, large, exciting etc ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

10 مدیتیشن ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

11 تحریک ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

12 اضافه کردن ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

13 دربرگرفتن ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

14 غیرداوطلبانه ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

15 دانشمند علوم مغز و اعصاب ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

16 بلند ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

17 wrap and weft تار و پود ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

18 پراکندگی ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

19 تیراژ
the average number of copies of a newspaper or magazine that are usually sold each day, week, month etc
١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

20 غیرقانونی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

21 فرعونی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

22 قابلیت انعطاف بالا ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

23 ظالمانه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

24 از نظر کیفی ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

25 �سوخت غیر سمی
١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

26 به طور جدایی ناپذیر ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

27 مختل کننده ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

28 جذابیت ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

29 در مقابل ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

30 به اندازه کافی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

31 مستمر ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

32 کنترل طبیعی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

33 هزل گونه
١٣٩٨/٠٢/١١
|

34 زمینه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

35 دست کشیدن از چیزی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

36 مصمم، هدفمند ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

37 اطراف ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

38 مورد اختلاف
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

39 نشریه های دوره ای ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

40 آیین ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

41 تعدد ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

42 به طور کلی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

43 نمایش ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

44 برگزار کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

45 نساجی ١٣٩٨/٠١/٣١
|

46 اعتقاد
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

47 ابزار- الات ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

48 قدم زدن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

49 غربالگری ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

50 خیره کننده ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

51 رسالت ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

52 غرور ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

53 کارآمد ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

54 باعث سرعت شدن
also low in saturated fat and cholesterol has spurred tremendous interest in soymilk and other soy foods.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

55 تغيير پذيربودن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

56 طبقه ١٣٩٨/٠١/١٦
|

57 محدود شدن ١٣٩٨/٠١/١٢
|

58 بیش از حد ١٣٩٨/٠١/١٢
|

59 کم ارزش ١٣٩٨/٠١/١١
|

60 باستانی ١٣٩٨/٠١/١٠
|

61 به یادماندنی ١٣٩٨/٠١/١٠
|

62 یک نوشیدنی الکی ایجاد شده از عسل- ماد ١٣٩٨/٠١/١٠
|

63 کاهش
ease the pain
١٣٩٨/٠١/١٠
|

64 تورم ١٣٩٨/٠١/١٠
|

65 طرح اولیه ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

66 عامه ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

67 زغال چوب ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

68 منسجم ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

69 بادقت شرح دادن ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

70 محرک ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

71 سازمان ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

72 مواد معدنی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

73 نوشیدنی الکلی مکزیکی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

74 لذیذ ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

75 مگس ها ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

76 حشره های روی اب ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

77 حشرات چوب ١٣٩٨/٠١/٠٧
|