انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

سعید فرجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 brash a brash building, place, or object attracts attention by being very colourful, large, exciting etc ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

2 reverie مدیتیشن ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

3 arousal تحریک ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

4 Introduce اضافه کردن ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

5 incorporate دربرگرفتن ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

6 involuntary غیرداوطلبانه ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

7 neuroscientist دانشمند علوم مغز و اعصاب ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

8 towering بلند ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

9 wrap wrap and weft تار و پود ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

10 sprawl پراکندگی ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

11 circulation تیراژ
the average number of copies of a newspaper or magazine that are usually sold each day, week, month etc
١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

12 inconsequential غیرقانونی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

13 pharaonic فرعونی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

14 gooseneck قابلیت انعطاف بالا ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

15 crude ظالمانه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

16 qualitatively از نظر کیفی ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

17 biodiesel � �سوخت غیر سمی
١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

18 inextricably به طور جدایی ناپذیر ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

19 disruptive مختل کننده ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

20 allure جذابیت ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

21 Conversely در مقابل ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

22 reasonably به اندازه کافی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

23 abiding مستمر ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

24 biocontrol کنترل طبیعی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

25 satiric هزل گونه
١٣٩٨/٠٢/١١
|

26 setting زمینه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

27 give up دست کشیدن از چیزی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

28 purposeful مصمم، هدفمند ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

29 surrounding اطراف ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

30 dispute مورد اختلاف
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

31 periodical نشریه های دوره ای ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

32 ritual آیین ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

33 pluralization تعدد ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

34 Broadly به طور کلی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

35 representation نمایش ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

36 holding برگزار کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

37 textiles نساجی ١٣٩٨/٠١/٣١
|

38 conviction اعتقاد
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

39 implement ابزار- الات ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

40 stroll قدم زدن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

41 screening غربالگری ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

42 dizzying خیره کننده ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

43 Formality رسالت ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

44 resourcefulness غرور ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

45 accomplished کارآمد ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

46 spurred باعث سرعت شدن
also low in saturated fat and cholesterol has spurred tremendous interest in soymilk and other soy foods.
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

47 kaleidoscope تغيير پذيربودن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

48 stories طبقه ١٣٩٨/٠١/١٦
|

49 capped محدود شدن ١٣٩٨/٠١/١٢
|

50 beaver بیش از حد ١٣٩٨/٠١/١٢
|

51 underappreciated کم ارزش ١٣٩٨/٠١/١١
|

52 archaeological باستانی ١٣٩٨/٠١/١٠
|

53 monumental به یادماندنی ١٣٩٨/٠١/١٠
|

54 mead یک نوشیدنی الکی ایجاد شده از عسل- ماد ١٣٩٨/٠١/١٠
|

55 ease کاهش
ease the pain
١٣٩٨/٠١/١٠
|

56 Swelling تورم ١٣٩٨/٠١/١٠
|

57 Sketches طرح اولیه ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

58 Colloquial عامه ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

59 charcoal زغال چوب ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

60 coherent منسجم ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

61 Elaborate بادقت شرح دادن ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

62 stimulus محرک ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

63 Administration سازمان ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

64 minerals مواد معدنی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

65 tequila نوشیدنی الکلی مکزیکی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

66 delicacy لذیذ ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

67 midges مگس ها ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

68 giant water bugs حشره های روی اب ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

69 stick insects حشرات چوب ١٣٩٨/٠١/٠٧
|