برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سحر غفاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تحریک شدن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

2 پایین ترین سطح در سلسله مراتب استخدام ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

3 یک انتخاب غیرقابل اجتناب بین دو گزینه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

4 یک سیارک ١٣٩٨/١١/٠٣
|

5 هر یک از هشت سیاره منظومه شمسی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

6 دامنه ریسک ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

7 بیانگر یک نمونه برجسته یا عالی از یک نوع خاص از شخص یا شیء ١٣٩٨/١٠/١٦
|

8 مدرک کارشناسی در رشته های علوم و مهندسی در دانشگاه پرینستون ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

9 پرز ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

10 سلول بنیادی ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

11 حفره ای
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

12 کبدی-لوزالمعده‌ای ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

13 ارتقا ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

14 one that stores
چیزی که ذخیره یا انبار میشود
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

15 پیش فروش سهام و از این دست
(sell (stocks or other securities or commodities) in advance of acquiring them, with the aim of making a profit when t ...
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

16 (در بانکداری) مدیر روابط بانک و مخفف bank relationship manager ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

17 کارت هدیه (بانکی)
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

18 موسسه آموزش عالی ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

19 با کسی خیلی نزدیک یا دوستانه بودن، بطوریکه از رازهای هم باخبر باشند ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

20 امتناع فوری از یک مسئولیت یا تعهد ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

21 صفحه (وبی) هدف ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

22 مشتریانی که قصد خرید ندارند و تنها نگاه می کنند، نگاه کردن، خیره شدن
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

23 کوتاه شده ی واژه familiarisation: یک سفر رایگان یا کم هزینه برای آژانس های مسافرتی یا مشاوران ، تهیه شده توسط یک عمده فروش مسافرتی یا شرکت هواپیمایی ... ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

24 موضوعی کم یا بی اهمیت ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

25 بودجه اندک و ناکافی ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

26 میانقاب ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

27 کسی یا چیزی که تنها یک بار موفق می شود. کسی یا چیزی که تنها در یک حوزه مهارت دارد one trick pony ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

28 (عمران) مقید ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

29 تکرار رئوس، مرور ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

30 فکر کردن خارج از چارچوب ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

31 مهارت در هنر (صنعتی) خاص ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

32 محاسبه مرکز ثقل (هندسی) یک منحنی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

33 موسکارین (آلکالوئید بسیار زهرین به فرمول C9H21NO3 که در برخی قارچ ها و ماهی گندیده و غیره یافت می شود), ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

34 اسمولالیته، غلظت املاح در 1000 گرم آب ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

35 موجز، مختصر و مفید ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

36 زیر نمونه (نمونه ای استخراج شده از یک نمونه بزرگ) ١٣٩٨/٠١/١٧
|

37 پیش سیناپسی ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

38 نوع (گونه) فرعی، نوع(گونه) ثانویه ١٣٩٨/٠١/٠٩
|