برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دلارام حقیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سلام

با اون کسی هستم که گفت با انگشت اشاره کردن. لطفا یکم معلومات خودت رو بالا ببر بعد بیا نظر بده.

البته این نظر منه . باز لطفا جوری ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

2 انگشت ١٣٩٨/١١/٢٥
|

3 کاپیتان میشه خیلی همه تون خنگ و خلید ١٣٩٨/١١/١٦
|

4 شگفت انگیز ١٣٩٨/١١/١٦
|