برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر محمد دانشور

امیر محمد دانشور مالک کانال سردار حاج قاسم سلیمانی در سروش
لینک کانال سردار سلیمانی:sapp.ir/hagghasm.ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوزاد ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

2 Advertising ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

3 شغل( OCCUPATION ) :[اصطلاح جامعه شناسی] هرگونه اشتغال مزدبگیری که در آن فرد به طور منظم کار می کند. ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

4 راه کسب درآمد در آینده ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

5 یک عدد ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

6 سرگرمی، حرفه، اشتغال، اشغال، پیشه، تصرف، شغل ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

7 سینی
سینی، طبق و تشت (طشت) ظرفی مسطح با لبه کوتاه و عمق کم است. که برای حمل و پذیرایی غذا، آشامیدنی و سایر ظروف به کار می رود. به همین دلیل معمولا ...
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

8 سینی. (اِ مرکب ) خوانی باشد که آن را از طلا و نقره و مس و برنج سازند. (برهان ) (از آنندراج ) (فرهنگ رشیدی ). تشت خوان. (فرهنگ اسدی ). مجموعه . پیشیار ... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

9
سینی (کلات)
سینی، روستایی در دهستان کبودگنبد بخش مرکزی شهرستان کلات استان خراسان رضوی ایران است.
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱ ...
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

10 سینی ۸٫۷ کیلومترمربع مساحت و ۵۷۴ نفر جمعیت دارد.
Wiki: سینی_(ساردینیا)
سینی (لردگان)
مختصات: ۳۱�۳۳′۲۴″ شمالی ۵۱�۰۲′۴۶″ شرقی / ۳۱٫۵۵۶۶۷�شما ...
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

11
سینی (ابهام زدایی)
سینی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سینی (کلات)
سینی (لردگان)
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

12 سینی. (اِ مرکب ) خوانی باشد که آن را از طلا و نقره و مس و برنج سازند. (برهان ) (از آنندراج ) (فرهنگ رشیدی ). تشت خوان. (فرهنگ اسدی ). مجموعه . پیشیار ... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

13 مترادف سیر: بیزار، گریزان، متنفر، نفور، زده، دل زده، وازده، اشباع، خشنود، سیراب، قانع، پررنگ، تند، تیره، پر، مشبع، ثوم، هفتادوپنج گرم، کامل، درست، حس ... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

14 سیر حد اقل چهار معنی متفاوت دارد:
سیر ( نوعی گیاه شبیه پیاز ) که خواص دارویی زیادی دارد؛ به ترکی " ساریمساق " گفته می شود.
سیر ( به معنی اشباع ...
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

15 سیر سفلی و علیا نام دو روستا از توابع دهستان کانی شیرین بخش کرفتو شهرستان دیواندره در استان کردستان که سیر سفلی 60 خانوار و سیر علیا 20 خانوار جمعیت ... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

16 کلمه ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

17 فرورفتن در اب ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

18 کوهپایه ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

19 کوهسار ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

20 نوعی گیاه ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

21 نوعی گیاه دارویی ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

22 نوعی دارو ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

23 نوعی اش ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

24 خودم ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

25 مفید و اثر گذار ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

26 همسران ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

27 حمام ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

28 پروردگار ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

29 محبت نکنی ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

30 شک و تردید ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

31 بینوا ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

32 حمله ناگهانی ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

33 خوش اهنگ ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

34 هم زمان ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

35 هم دم ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

36 کار نشدتی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

37 یک نوع اسم ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

38 جست و جو کرد ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

39 راحت ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

40 چاق ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

41 تنبلی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

42 سرخ رنگ ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

43 ناحیه ها ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

44 نگهداری ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

45 شک و تردید ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

46 حمله ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

47 پروردگار ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

48 محبت نکنی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

49 سرزمین ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

50 بینوا ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|