انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

شقایق سعادت فخیم

کارشناس کامپیوتر - نرم افزار
مترجم تخصصی کامپیوتر
دارای چندین عنوان کتاب ترجمه شده در زمینه اینترنت اشیاء

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شبکه موقت
شبکه های Ad Hoc وقتی مورد استفاده قرار می گیرند که امکان و یا دسترسی به شبکه های با ساختار ثابت مانند آنتن های فرستنده وجود ندارد و یا ا ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

2 چیزی که فوراً و بدون نیاز به شی یا امکانات خاصی ایجاد می شود ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

3 شبکه های موقت
شبکه های موردی
شبکه های اختصاصی
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

4 موردی
خاص-ویژه-مختص-اختصاصی
راه حل های موقت
کاربردهای اختصاصی
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

5 عملکرد معکوس ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

6 زمان نمونه اولیه
syn = fundamental sample time
١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

7 {اینترنت-موبایل} نسبت سیگنال به تداخل و نویز ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

8 چند مقیاسی ١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

9 مبتنی بر رقابت ١٣٩٧/٠١/٣٠
|

10 انتقال ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

11 اتصال چندگانه ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

12 دغدغه ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

13 {اینترنت} یک سلول در یک شبکه تلفن همراه است که توسط یک ایستگاه سلولی مرکزیِ کم قدرت (برج) کار کرده و منطقه ای محدود مانند یک مرکز خرید، یک هتل، یا یک ... ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

14 یک ایستگاه سلولی مرکزیِ کوچک است که معمولا یک ناحیه کوچک مثل داخل ساختمان و یا داخل هماپیما را پوشش می دهد ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

15 {اینترنت} سیستم محاسباتی اج
بدین معنی است که هر دستگاهی دارای هوش مصنوعی و قدرت پردازشی بسیار وسیعی است. به عبارت دیگر، هر وسیله تبدیل به مرکز داد ...
١٣٩٧/٠١/٢٨
|

16 تقسیم بندی شبکه
یک فناوری قدرتمند برای رفع نیازهای متنوع سرویس های جدید در زمینه تکامل به سوی 5G (نسل پنجم شبکه تلفن همراه)
١٣٩٧/٠١/٢٧
|

17 {کامپیوتر} تقسیم زمانی چندگانه ١٣٩٧/٠١/٢٧
|

18 فقدان اتصال
عدم اتصال
connection loss
١٣٩٧/٠١/٢٥
|

19 (Third Generation Partnership Project (3GPP
{کامپیوتر-اینترنت} پروژه مشارکتی نسل سوم
١٣٩٧/٠١/٢٣
|

20 {اینترنت} پروژه مشارکتی نسل سوم ١٣٩٧/٠١/٢٣
|

21 {کامپیوتر} خط اتصال هوایی
{کامپیوتر} رابط پیوند هوایی
{کامپیوتر} پیوند ارتباطی بین دو ایستگاه در ارتباط بی سیم یا تلفن همراه
١٣٩٧/٠١/٢٣
|

22 {کامپیوتر} فناوری تکامل بلندمدت
{کامپیوتر} تحول طولانی مدت
١٣٩٧/٠١/٢٢
|

23 {کامپیوتر} ریز شبکه
{کامپیوتر} به شبکه ای متشکل از دستگاه های متصل با استفاده از تکنولوژیِ بلوتوث گفته می شود که 2 تا 8 دستگاه را در بر میگیرد. زم ...
١٣٩٧/٠١/١٨
|

24 {کامپیوتر} ریز شبکه
{کامپیوتر} به شبکه ای متشکل از دستگاه های متصل با استفاده از تکنولوژیِ بلوتوث گفته می شود که 2 تا 8 دستگاه ها را در بر میگیرد. ...
١٣٩٧/٠١/١٨
|

25 حیاتی
فاکتور/عامل حیاتی
هر فاکتوری که وجودش برای یک سازمان/عملیات تجاری، ضروری باشد
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

26 انسان محور ١٣٩٧/٠١/٠٧
|

27 {کامپیوتر} زنجیره بلوک ها؛ فهرستِ در حال افزایشی از رکود ها (بلوک ها) که با رمزنگاری، ایمن و پیوند داده شده اند. ١٣٩٦/٠٦/١٩
|

28 راه حل جایگزین ١٣٩٦/٠٣/٢٦
|