برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شقایق سعادت فخیم

کارشناس کامپیوتر - نرم افزار
مترجم تخصصی کامپیوتر
دارای چندین عنوان کتاب ترجمه شده در زمینه اینترنت اشیاء

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سرگرم کننده
جالب
بسیار بامزه
(معنی این لغت کاملا مثبت است و تعریف حساب میشود)
١٣٩٩/٠٤/١١
|

2 (ترجمه تحت الفظی): دهه هفتادی
(ترجمه دقیق) : افرادی که حوالی سال 2000 میلادی متولد شده اند
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

3 سرسخت، خفن، کاردرست ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

4 شبکه موقت
شبکه های Ad Hoc وقتی مورد استفاده قرار می گیرند که امکان و یا دسترسی به شبکه های با ساختار ثابت مانند آنتن های فرستنده وجود ندارد و یا ا ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

5 چیزی که فوراً و بدون نیاز به شی یا امکانات خاصی ایجاد می شود ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

6 شبکه های موقت
شبکه های موردی
شبکه های اختصاصی
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

7 موردی
خاص-ویژه-مختص-اختصاصی
راه حل های موقت
کاربردهای اختصاصی
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

8 عملکرد معکوس ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

9 زمان نمونه اولیه
syn = fundamental sample time
١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

10 {اینترنت-موبایل} نسبت سیگنال به تداخل و نویز ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

11 چند مقیاسی ١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

12 مبتنی بر رقابت ١٣٩٧/٠١/٣٠
|

13 انتقال ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

14 اتصال چندگانه ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

15 دغدغه ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

16 {اینترنت} یک سلول در یک شبکه تلفن همراه است که توسط یک ایستگاه سلولی مرکزیِ کم قدرت (برج) کار کرده و منطقه ای محدود مانند یک مرکز خرید، یک هتل، یا یک ... ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

17 یک ایستگاه سلولی مرکزیِ کوچک است که معمولا یک ناحیه کوچک مثل داخل ساختمان و یا داخل هماپیما را پوشش می دهد ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

18 {اینترنت} سیستم محاسباتی اج
بدین معنی است که هر دستگاهی دارای هوش مصنوعی و قدرت پردازشی بسیار وسیعی است. به عبارت دیگر، هر وسیله تبدیل به مرکز داد ...
١٣٩٧/٠١/٢٨
|

19 تقسیم بندی شبکه
یک فناوری قدرتمند برای رفع نیازهای متنوع سرویس های جدید در زمینه تکامل به سوی 5G (نسل پنجم شبکه تلفن همراه)
١٣٩٧/٠١/٢٧
|

20 {کامپیوتر} تقسیم زمانی چندگانه ١٣٩٧/٠١/٢٧
|

21 فقدان اتصال
عدم اتصال
connection loss
١٣٩٧/٠١/٢٥
|

22 (Third Generation Partnership Project (3GPP
{کامپیوتر-اینترنت} پروژه مشارکتی نسل سوم
١٣٩٧/٠١/٢٣
|

23 {اینترنت} پروژه مشارکتی نسل سوم ١٣٩٧/٠١/٢٣
|

24 {کامپیوتر} خط اتصال هوایی
{کامپیوتر} رابط پیوند هوایی
{کامپیوتر} پیوند ارتباطی بین دو ایستگاه در ارتباط بی سیم یا تلفن همراه
١٣٩٧/٠١/٢٣
|

25 {کامپیوتر} فناوری تکامل بلندمدت
{کامپیوتر} تحول طولانی مدت
١٣٩٧/٠١/٢٢
|

26 {کامپیوتر} ریز شبکه
{کامپیوتر} به شبکه ای متشکل از دستگاه های متصل با استفاده از تکنولوژیِ بلوتوث گفته می شود که 2 تا 8 دستگاه را در بر میگیرد. زم ...
١٣٩٧/٠١/١٨
|

27 حیاتی
فاکتور/عامل حیاتی
هر فاکتوری که وجودش برای یک سازمان/عملیات تجاری، ضروری باشد
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

28 انسان محور ١٣٩٧/٠١/٠٧
|

29 {کامپیوتر} زنجیره بلوک ها؛ فهرستِ در حال افزایشی از رکود ها (بلوک ها) که با رمزنگاری، ایمن و پیوند داده شده اند. ١٣٩٦/٠٦/١٩
|

30 راه حل جایگزین ١٣٩٦/٠٣/٢٦
|