انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

شهناز اکبرزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نگاه اول
فورا
١٣٩٨/٠٥/١١
|

2 روا بودن
reliability روایی
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

3 خشکه باوری
خشک باور
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

4 کهنه
مقاوم در برابر نو
تنگ‌اندیش
سخت‌اندیش
افکار فسیلی
فسیل‌مغز
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

5 تایید کردن
راست پنداشتن درست پنداشتن
راست پنداری درست پنداری
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

6 دامنه ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

7 چیره ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

8 سو
دست
طرف
١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

9 کاهش
ریزش
افزایش
سرازیر
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

10 دست و پا زدن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

11 از سر گیری ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

12 کارشناسان/متخصصان فناوری ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

13 از نو آفریدن
نوآفرینی
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

14 از ن. پدید آوردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

15 گیر
مثل نصیب گرگ بیابان نشود... گیر کسی/گر گ بیابان نیاید
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

16 حال و روز
نمودار
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

17 عدم آزادی نبود آزادی نداشتن آزادی آزاد نبودن رها نبودن نبود رهایی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

18 متضاد بسیار و فراوان و بدون اندازه

١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

19 گسترش
رنگ و لعاب
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

20 فروپاشی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

21 شناسایی
بازشناسی
تفاوت قایل شدن
متفاوت بودن
فرق داشتن
جداسازی
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

22 سنجه ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

23 کم‌رنگ ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

24 گستراندن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

25 پراکنش
پراکندگی
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

26 تخیلی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

27 در مسیر سراشیب قرار گرفتن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

28 گفته ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

29 روحانی ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

30 برتری‌ها ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

31 شکاکی... خود بزرگ‌بینی... سوءظن ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

32 عتیقه ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

33 عتیقه ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

34 اعتراف
اعتراف‌نامه
تسلیم‌نامه
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

35 حیات
زندگی
زیست
زیستن
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

36 به جای (آن) ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

37 به هیچ نتیجه‌ای/حاصلی نرسیدن ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

38 با نامِ

به نامِ

به/با اسمِ
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

39 همانند ١٣٩٨/٠٤/٢١
|