برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رسم آزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 واله یعنی اندوهبار

ازچله به چله همه درواله ی ماتم
درچهره توحیدشکست آیه ی ماتم


آنکس که دلم به قامتش زیروزبربود
برساحت چله ها ...
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

2 یعنی پیام عاطفی والدین به فرزندخود
🌈🌸🌺🌻🌼🌈🌹🌷🍀🌱🌈
اول از روی ادب ای گل بی خارسلام
دوم ازروی محبت به تودارم پیغام
---------------- ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

3 یعنی دراین خاک،دراین خاک ،دراین مزرعه پاک ،
به جزمهر،به جزعلم
دگربذری نکاریم.
پس درون کلاس هر معلم، هزاران آینده روشن نشسته است.
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

4 یعنی دراین خاک،دراین خاک ،دراین مزرعه پاک ،
به جزمهر،به جزعلم
دگربذری نکاریم.
پس درون کلاس هر معلم، هزاران آینده روشن نشسته است.
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

5 یعنی کودکان،گلهای عطرآگینی هستندکه
بذروجودشان باهم فرق دارد
پس از گل بنفشه........انتظار لاله بودن
واز گل لاله.........انتظارسنبل بودن < ...
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

6 یعنی پدر ومعلم تو پرورش دهنده به نوعی خدای زمینی توهستند.
ازکلام نورانی معصوم (ع)فرمود:
به احترام پدر و معلم خود از جای برخیز اگرچه پادشاه با ...
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

7 یعنی مانند درخت باش هرچه پُربارتر، سربه زیرتر ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

8 یعنی به کوچکترها محبّت کنیدبه بزرگترها احترام بگذارید. ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

9 یعنی الهی،چون توحاضری چه جویم وچون توناظری چه گویم به قول باباطاهربه دریا بنگرم دریاته بینم به صحرابنگرم صحراته بینم؛به هرجابنگرم کوه و درودشت نشان ا ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

10 یعنی رازو نیاز لفظی وظاهری من، این همه برکت و رحمت ومغفرت دارد،
اگر بامعرفت خدا خدا بگویم خداوند خشنودومن رستگارخواهم شد.ان شاءالله
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

11 الهی،یک عمرامروز رابه فردابردم؛توفیقم ده که حالِ فردا رابه امروز آورم!یعنی خدایا کمکم کن تابتوانم زمان را مدیریت کنم! ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

12 یعنی شیربها، درقدیم مرسوم بود ازطرف خواستگاروجهی به عنوان باشلوق درنظر می گرفتند. ١٣٩٧/٠٦/١١
|

13 یعنی شیربها درقدیم مرسوم بود به خانواده دختر مبلغی را به عنوان باشلوق تعیین می کردند. ١٣٩٧/٠٦/١١
|

14 یعنی درصراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست...درهمین رابطه دوبیتی از امام راحل دارد که معظم له فرمود
***********
این شیفتگان که در صراطند همه *** ج ...
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

15
در افسانه ها آمده که خضر نبی به همراه ذوالقرنین سال ها در ظلمات به دنبال آب حیات گشت. خضر به آب دست پیدا کرد و از آن نوشید و عمر جاویدان یافت. ام ...
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

16 2 الهی راز دل را نهفتن دشوار است

یعنی خدای من
ای همه هستیم
چه گویمت که ندانی!
وچگونه وکجا پنهانش کنم
که تونخوانی!
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

17 ...So, tell us yourself, o'Ali:
Who are you !?
یعنی،
ﻧﻤﻰ گویم ﺗﻮ ﺧﺪﺍ هستی !!
ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻯ ﻋﻠﻰ : ﺗﻮ کیستی ؟!.....جورجی جرداق ن ...
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

18 یعنی مصداق رهبر فرزانه انقلاب، دستش داد اما عَلم غدیرهمچنان بالاست ونام علی (ع)برتارک تاریخ می درخشد.


دست حق آمد و زدبرسر سودایی ما*
خو ...
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

19 بسیاری از عرفا در تفسیر این حدیث می‌گویند:
همه موجودات در تمام لحظات محتاج خداوند هستند
و این احساس نیاز هر چند به زبان ظاهری بیان نشود،
...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

20 بهداشت یعنی پیشگیری قبل از درمان.
هزینه های هنگفت مردم بابت دوا ودکتر ،
نتیجه عدم رعایت سه کلمه "قرآنی "است.
کلوا
واشربوا
ولاتسر ...
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

21 یعنی یک رابطه معنوی میان شفاعت کننده وشفاعت شونده
ازاینجا روشن میشود شفاعت، تغییری دراراده ی پروردگارنسبت به شفاعت شونده نمی دهد.
این شفاعت ش ...
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

22 برخی بر این باورند �آه� از دو حرف�الف� و �ه� ترکیب یافته است، این دو حرف هر کدام به ذات خداوند اشاره دارند؛ البته هر کدام به لحاظ صفتی از صفات خداوند ... ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

23 یعنی خدای من
من از توام ،روح تودروجودمنه،
چه گویمت که ندانی!
وچگونه وکجا پنهانش کنم
که تونخوانی!......رسم آزادی
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

24
یعنی قیاسی که هیچگونه تطابقی با یکدیگر نداشته باشندنه ازحیث ذات ونه صفات ونه جنس.بطورمثال:شیطان حق است.
خداخالق حق است.
امر شیطان به آدم که ...
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

25 هارمونی (هماهنگی ) دانش ترکیب سازشها و قواعد ارتباط و اتصال آنهاست.
اصولا از دانش هارمونی علاوه بر موسیقی در سایر هنرها نیزاستفاده می شود.
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

26 یعنی دور همی که گرمایش با گرمای آفتاب عجین شده است.

یکی از سرگرمی های مردمان پاسارگاد، دیدار یکدیگر در کوی و برزن و گپ زدن است، زمستان ها که ک ...
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

27 یعنی شکاف نوک خودنویس
که اگر بین نوک فاصله نبود جوهر به روانی سرقلم نمی رسید.
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

28 تابش شدید آفتاب،گرمای زیاد ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

29 یعنی دوچیز ضدهم ،ضرورتادرکنارهم،همدیگر را تکمیل کنند. ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

30
دست حق آمد و زدبرسر سودایی ما*
خون تو گشت بهای دل دریایی ما*

ای که دستت زده برمُهریدالهی او*
ید طولای توشدعزت پویایی ما*... تقدیم به ...
١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

31 دست حق آمد و زدبرسر سودایی ما/دست تو گشت بهای دل دریایی ما/ای که دستت زده برمهر یدالهی او/دست طولای توشدراز شکوفایی ما ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

32 یعنی انسان اختیار دارد (نه اختیارتام) سرنوشتش را خودش رقم بزند.مصداق آیه 11 سوره رعد است که می فرماید �ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرواما بانفسهم�، ... ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

33 یعنی دست تقدیرهمان قضا وقدرالهی است. ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

34 مهندسی معکوس (به انگلیسی: Reverse Engineering) به علمی گفته می شود که از پاسخ به سؤال می رسند...یادآوری
دهه اول انقلاب درحال جنگ داخلی وخارجی
د ...
١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

35 دستگیره محکم،راه مستقیم،یعنی راهی که "انبیاء،شهداء،صدیقین وصالحان"هستند.

دست تقدیر زند برسر سودایی ما
دست تو گشته بهای دل دریایی ما

...
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

36 "مفهوم شایسته سالاری
براعمال ضوابط و بکارگیری
علم و منطق
درتمامی
انتخابها و انتصابها
...
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

37 �برفرس تندرو هرکه تورادید گفت� این علم سرخ را باد کجا می برد!؟
نوروز راچه باشکوه مسما کند علی
هر شب تا به صبح ظفردعا کند علی
گرچه دستش چو عل ...
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

38 مفاخرت: یعنی به همدیگرفخرکردن وبه خودنازیدن
مصداق حدیث مفاخره((حضرت علی(ع)وهمسرش حضرت زهرا(س))
درمحضر مبارک پیامبر اسلام صلوات الله علیه وآله
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

39 نوروز چه باشکوه مسما می کند علی
هر شب تا صبح ظفردعا می کند علی
گرچه دستش همچو علمدار کربلاست
بر وعده های خویش وفا می کند علی
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

40 مباحثه کردن درباره ی حقیقت و ماهیت چیزی، یا با هم سؤال و جواب کردن است� و به تعبیر دیگر مکالمه و گفت وگویی است دوطرفه که هر طرف با استدلال و ارائه ی ... ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

41 یعنی پنج گام تا بیداری کودک درون:1-پاسخ منفی را قبول نکنید2-همه چیز قابل مذاکره است،3-خیلی سریع تغییر مسیر بدهید،4-هر روز با 5 نفر جدید آشنا شوید5-رو ... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

42 مفهوم سحرخیز باش تا کامروا شوی
یعنی هارمونی وهماهنگی میان نغمه های عاشقانه "عقل وذهن ودل وجان آدمی است.
به نوعی بیدارباش کودک درون است.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

43 دختران نیمی از دنیاهستندونیم دیگر رامی سازند. ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

44 یعنی تو کودک درونت کشف کنی، نیمه گمشده ات خودخواهدآمد.ان شاءالله ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

45 قایم‌باشک یا قایم‌موشک (که در میان پاره‌ای از پارسی زبانان 'چشم‌گیرک' هم خوانده می‌شود)، یک بازی است که در آن یکی از افراد برای مدتی مشخص چشم‌هایش را ... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

46 یعنی تو کودک درونت کشف کنی، نیمه گمشده ات خودخواهدآمد.ان شاءالله ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

47 یعنی کسی که بتواند عقل فلسفی اش در راستای عقل فطری اش هدایت کند.به عبارت بهترکسی که
بتواند ذهن ناخودآگاه و ضمیرخودآگاهش همسونماید.
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

48 فرازی از وصیت نامه سیدالسفراء
ما مفتخريم كه كتاب نهج‌البلاغه كه بعد از قرآن بزرگترين دستور زندگي مادي و معنوي
و بالاترين كتاب رهايي‌بخش بشر ...
١٣٩٧/٠٥/١٨
|

49 تحقیقات فلکی نشان می دهد که ارکان کعبه درست به سمت چهار جهت اصلی (شرق، غرب، شمال و جنوب) قرار گرفته است.
قبله مرکز ثقل زمین است.بعبارتی مرکز زمین ...
١٣٩٧/٠٥/١٨
|

50 یعنی قیام امام از مرکز تعادل زمین اتفاق می افتد.
نازنینا؛ نفسی اسب تجلی
زین کن/

که زمان گوش به زنگ است و
زمین چشم به راه/
١٣٩٧/٠٥/١٨
|

51 یعنی گسترش زمین ازسرزمین مکه مکرمه ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

52 سپاس خدا رابخاطرهمه نعمت هایت
گذشته
حال
وآینده
١٣٩٧/٠٥/١٧
|

53 یعنی پیدایش اولین خشکی درکره خاکی، ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

54 یعنی سفیر اعظم خداوند حضرت امام راحل آن بزرگ پرچمدار ثقلین وطلایه دار اسفاراربعه .....رسم آزادی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

55 یعنی هماناخدا،آدم را به صورت خود،آفرید.
یعنی بااسم جامع درحضرات تجلی کردودرآئینه انسان
خودنمایی می کندپس انسان است اسم اعظم الهی
١٣٩٧/٠٥/١٦
|

56 یعنی عَلَم اقتدار ومردانگی
یعنی نشانه احقاق حق مظلوم
یعنی بیرق زمینه سازان عاشورایی
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

57 یعنی حق را نا حق جلوه دادن
یعنی مانع رسیدن حقی به حقدار ش شدن
می گوید حق بامن است چون قدرت دارم،قانون هم خودم می نویسم چون
حاکمیت دست من است ...
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

58 سفیر پیامبر (امام راحل)
پرچم ثقلین را به دست حکیم فرزانه،
اسطوره ی استقامت وجانبازی،
علمدار احقاق حق مظلومان
یعنی سید علی خامنه ای س ...
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

59 یعنی متحول شدن، بادر نظر گرفتن محیطزندگی وحالات وروحیات انسان.... ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

60 گنبد گردون همان چرخ نیلوفری است..... ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

61 دنیا، بوته آزمایش است
انسان راآبدیده می کند.
١٣٩٧/٠٥/١١
|

62 به نظر می رسددرباطن این درخت، میل به دنیا ودنیاطلبی وجوددارد.
#چون باخوردن میوه ،نه تنها جاودانه نمی شودبلکه آدمیت خود را زیر سوال می برد....رس ...
١٣٩٧/٠٥/١٠
|

63 هبوط، یعنی از باغ بهشت به زمین سیر کردن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

64 میوه ی درخت ممنوعه
سیبی که بنای هجرت آدم گشت/
شالوده باب حکمت عالم گشت/
١٣٩٧/٠٥/١٠
|

65 میوه ای ازباغ بهشت
سیبی که بنای هجرت آدم شد.
١٣٩٧/٠٥/١٠
|

66 بر فرس تندرو هر که تو را دید گفت
برگ گل سرخ را باد کجا می‌برد؟
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

67 مرگ سرخ،مرگ طبیعی نیست.
#بلکه همای سعادت است که برشانه های اولیاء می نشیند.
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

68 یعنی مرگ، پایان راه نیست.
مرگ،هجرتی است که انسان را ابدی می سازد.
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

69 یعنی ما پوست اندازی می کنیم و روح و بدن برزخی ما، هرگز نمی پوسد. ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

70 خواب آرامی داشتن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

71 دوتایی هایی که برای یکدیگر ضروری هستند و باید به تعادل برسند تا ضمن حفظ ثبات و آرامش، باعث رشد و کمال هر دو شوند.

هرمردوزن چونان نوک یک خودنوی ...
١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

72 یعنی دو مفهومی که اولا در عالم خلق بوده، ثانیا از دو جنس کاملا متفاوت هستند و لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

73 یعنی "حق و باطل"از زمره دوگانه های جهان بینی توحیدی است.
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

74 وجود هم سایه دارد
وسایه جهان هستی
خلاء و نیستی است.
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

75 اگر دین به ستاره ثریا بسته باشد و در آسمانها قرار گیرد، مردانی از فارس آن را در اختیار خواهند گرفت�. ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

76 مصداق خاکیان افلاک نشین یعنی سایه بزرگ زمین همه کائنات را در بر گرفته است.
در روایت از رسول گرامی اسلام(ص):
اگردانش درثریا هم باشد مردمانی ازفا ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

77 مصداق خاکیان افلاک نشین یعنی سیطره زمین همه کائنات را در بر گرفته است. ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

78 کنایه به زمین است.سایه بزرگ تو چهره زیبای ماه را پوشانده است. ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

79 هنگامی که ماه درصورت فلکی عقرب قراردارد. ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

80 یعنی بخشیدن بی منت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

81 مراحل رشد و بلوغ از کودکی تاعنفوان جوانی سپری کردن.
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

82 شناخت عوامل وموانع رشد انسان ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

83 برشمردن نقاط قوت احیانا ضعف خود ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

84 یعنی همدمی وهم نوایی بااویعنی عبدالهو شدن!؟
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

85 راز گل سرخ یعنی "وحدت وجود"
یعنی" هم نفس با ذات حق"

١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

86 وحدت وجود ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

87 عین ثابت یعنی ذات خداوند که درموجودات تجلی کرده ویادرآینده متبلورخواهدشد.کارما نیست شناسایی "رازگلسرخ"
گل سرخ همان عین ثابت است....رسم آزادی
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

88 فاصله میان بندگی هوی وبندگی هو یک حرف است که آنهم نوشته می شود ولی خوانده نمی شود.
عارف میان خود وخدا هیچ فاصله ای نمی بیندوبه نقطه عطف"وحدت وجود" ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

89 اسب تجلی
اشاره به ظهور امام زمان(عج)دارد


#یا_صاحب_الزمان❣

یک حس خوب
ز فکرم عبور کرد

قلبم به وجد آمد
و حس غرور کرد ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

90 شریعت:آنست که "حق رابدانی"تابتوانی خیروشر را ازهم تمییز بدهی!

طریقت:آنست که"حق رابجویی"ولو به قیمت جانت!!!

حقیقت:آنست که"حق راببینی"وغی ...
١٣٩٧/٠٤/٢٨
|

91 برخی مورخان و مفسران برای کشف مصداق خارجی کورش که قران کریم سرگذشت تاریخی او را نقل نموده، از این لقب ذوالقرنین استفاده نموده اند و به عنوان شاهد (و ... ١٣٩٧/٠٤/٢٨
|

92 منظور جنس بنجل
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

93 نام مادر امام زمان(عج) به تعبیربنده نام مادر هستی است.
"نرجس"درجدول اعدادبه 313می رسد،
یعنی درباطن " هستی"
طلوعی نهفته است.
منتظران باید ...
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

94 نرگس همان نرجس است.
نرجس نام مادری است که باپرورش یک گل
313 دسته گل وسپس دنیارا گلستان خواهدکرد.
ن50
ر200
ج3
س60
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

95 کلیددار"خانه خدا" ویا خدمت به "بتخانه"کردن ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

96 خوشا زوجی که چونان خودنویسند

تفاهم بر صداق خود نویسند


اگر گاهی به ظاهر در مصافند

تمنا در رواق خودنویسند
نکته؛
این فاص ...
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

97 معنی فاق خودنویس: شکافی که در نوک خودنویس ملاحظه می گردد بمنظور رسیدن جوهر یا مرکب به سرقلم می باشد.
پس وجود انشقاق موجب تقسیم جوهر بطور مساوی می ...
١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

98 شکافی که در نوک خودنویس مشاهده می شود بمنظور پایین آمدن جوهر یا مرکب به سرقلم تعبیه شده است.
پس وجود انشقاق اول، موجب تقسیم جوهر بطور مساوی می ش ...
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

99 سیب درخت ممنوعه ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

100 پیامبراسلام(ص)در
این روایت ملقب به سیدال ثقلین و
امیرالمومنین وائمه اطهار(ع) امام الثقلین می باشند.
ﻗﺎﺑﻞ اﺷـﺎره اﻳﻨﻜـﻪ از ﻣﻨﻈـﺮ آﻳـﺖ ﷲ ﺟـ ...
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

101 میان # عبدالهوی - #عبدالهو 👌نکته ای است؛ حرف "یاء"چون از حروف والی است اگر قبل از "هو"بیاید هم نوشته می شود وهم خوانده می شود. اگر بعد از "هو"بیاید ... ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

102 لقب سفیر الثقلین حقیقتا شایسته امام راحل است
١٣٩٧/٠٤/١٤
|

103 رسم آزادی،یعنی دست نوشته ای که اینجانب به نگارش درآورده ام. ١٣٩٧/٠٤/١٣
|

104 الهی:تاکی عبدالهوی باشم؛به عزّتت عبدالهو شدم.

نکته:ازبندگی "هوی" تابندگی" هو" تنها یک حرف فاصله است.

الهی:توانگران ...
١٣٩٧/٠٤/١٣
|

105 یعنی قرآن وعترت،اهل بیت پیامبراسلام(ص)در
این روایت سیدال ثقلین رسول اکرم(ص)و
امام ثقلین"امیرالمومنین وائمه اطهار(ع)هستند.
شایسته است امام ر ...
١٣٩٧/٠٤/١٣
|

106
اجتماعی و فرهنگی
محاسبه چهار حرف فارسی گچپژ

نحوه دقیق بدست آوردن اعداد چهارحرف فارسی( گچپژ)
"گچپژ"بااین فرمول پیشنهاد میشود
باید ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

107 نحوه دقیق بدست آوردن عداد چهارحرف( گچپژ)
سلام اعدادحروف"گچپژ"بااین فرمول پیشنهاد میشود
باید توجه داشت چون حرف کاف درجدول اعداد از حروف دهتایی ...
١٣٩٧/٠٣/٢١
|