انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

نظری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چیستایی یا چیستا وارانه ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

2 دانشان ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

3 گرایشی یا ویژه کاری ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

4 پارسی مرحله میشه خان مانند خان یکم خان دوم در شاهنامه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

5 اذرخش ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

6 وشناد،افزون،انبوه،گسترده،
عمده فروشی=انبوه فروشی، افزون فروشی،وشناد فروشی
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

7 افزون،افزونش،وشناد،وشنادش ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

8 کم،کمش،اندک،اندکش ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

9 نو افرینش ١٣٩٧/٠٩/١١
|

10 سودجویی ، بهره جویی ، سودبری ، بازدهی جو ١٣٩٧/٠٩/١١
|

11 سینوس از موج دریا در یونانی گرفته شده موج سینوسی در الکترونیک شبیه موج.دریاست پس سینوس میش موجک ١٣٩٧/٠٩/١١
|

12 رمه گردان ١٣٩٧/٠٩/١١
|

13 پایه نامه ، پی نامه ، ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

14 کسی که کار هندسه میکن میراز است پس به جای مهندس بگید میراز ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|