انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

سروش دباغی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کلنی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

2 کارد و~دوکارد ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

3 روان ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

4 هزوارش ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

5 گردیدن ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

6 هواساز ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

7 دماکره ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

8 شکمو ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

9 تهاون ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

10 فرضی ~ فانتزی ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

11 واجار ~ وازار ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

12 آنرمال ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

13 بلندا ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

14 آهن ربا ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

15 رگبار ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

16 محجوب ~ معتدل ~ عفیف ~ آزرمگین ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

17 دلجو ~ رئوف~ ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

18 ماکسول ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

19 اقوا ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

20 شرنگ ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

21 جلو ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

22 فلکه ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

23 آبسه~~کورک~~نوبک ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

24 ابتیاع ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

25 ابرام~اصرار~تاکید~الحاح ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

26 تابش ~ تالق ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

27 خامکار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

28 صانع ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

29 کلبر ~~ کولبر ~~ ژان باتیست کولبر ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

30 نگاه ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

31 پینو ~~ بینو ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

32 شکافه ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

33 مضیف ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

34 صابر ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

35 مسخره ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

36 تارتن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

37 مبال ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

38 کاکایو ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

39 تهور ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

40 اروماتیک ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

41 کلون ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

42 رهنورد ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

43 یاب ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

44 جسته ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

45 راز پرونده مختومه ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

46 شراع
شارع
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

47 ژیلت ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

48 شرزه ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

49 سقام ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

50 مماس ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

51 ودیعه ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

52 خاسر ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

53 الرد ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

54 لومانتیه --- لوموند ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

55 سازش ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

56 زوال ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

57 بنارس ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

58 آبشخور ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

59 رزمی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

60 ولگرد ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

61 آنیون ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

62 اهانت ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

63 لانتان ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

64 یوشن ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

65 کنتاکتور ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

66 وازر ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

67 همروان ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

68 دزد مونا ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

69 اسید فرمیک ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

70 دژاگاه ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

71 مقهور ١٣٩٧/٠٥/١٣
|