انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمد عبدالعلی‌پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شایع و رایج بودن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

2 نؤمیدی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

3 مسلّط بر خود ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

4 مشتاق ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

5 غَرَضِ قریب ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

6 قریب ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

7 غَرَض ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

8 شُعَب و فروع ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

9 شناخت ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

10 متون مقدس ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

11 حواس ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

12 مراقبت ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

13 مبانی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

14 مدام تکرار کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

15 فلسفه جاودانه ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

16 جاودانه ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

17 ناشر ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

18 مؤرد تأکید قرار گرفته ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

19 قدّیس ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

20 عالمان ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

21 قدّیسان ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

22 گریز‌ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

23 شالودهٔ چیزی قرار‌گرفتن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

24 یگانگی‌بخش ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

25 خود‌پنهان‌گری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

26 خود‌کفایی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

27 نظر‌آزمایی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

28 رشتهٔ دانشگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

29 نوپا و آغازین ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

30 نوپای ناب ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

31 نویسه‌گردانی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

32 صرف ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

33 سر‌واژه ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

34 تکواژ‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

35 تصحیح افراطی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

36 خیال باطل ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

37 اعلان‌شده ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

38 غفلت ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

39 رذیلت ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

40 همنوع ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

41 فاعل ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

42 تحت‌الشعاع قرار دادن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

43 به بار آوردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

44 در چنبرهٔ چیزی گرفتار آمدن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

45 سیاست گذار ١٣٩٦/٠٨/١٩
|