برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

SuperSU

SuperSU زبان مورد علاقه انگلیسی و روسی زبان های دیگر: مازندرانی (تمامی لحجه ها)تاجیکی

Insta gram: meysamkia1999

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کوچک ترین ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

2 چابک ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

3 نان ترد .شیرین یا شور. ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

4 Black Boy Cock ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

5 DEAD ON ARRIVAL
بی فایده بودن
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

6 مچ کسی رو گرفتن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

7 انداختن
قالب کردن چیزی به کسی

مثال: اون ماشین رو بهم انداخت
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

8 خوب بودن .اوکی بودن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

9 خوف ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

10 بیرون رفتن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

11 دک کردن شخصی
فرستادن پی نخود سیاه
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

12 شماره ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

13 مخش رو زدن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

14 خسته کننده ضد حال ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

15 دست و پاچلفتی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

16 سازگار نبودن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

17 عقب بودن

My watch is ten minutes slow

ساعتم ده دیقه عقبه
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

18 طول کشیدن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

19 اسکناس نو تازه و تا نخورده ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

20 super user رو سرچ کن تو دیکشنری آبادیس! ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

21 به معنای مقدس بودن یک چیز

Sacred
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

22 sr
Slow Reply/Replies. Usually seen on snapchat story's.
Out, sr.


١٣٩٩/٠١/٢٠
|

23 shmibb club. a boys club, usually in high school, where members try to sleep with the most girls and award points accordingly. (i.e. popularity, weig ... ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

24 دو معنی میده
اگر طرف ایبونیک (افریکن)صحبت میکرد ینی girl

اگر بریتیش بود ینی get a life
١٣٩٩/٠١/١٦
|

25 Not Gonna Lie ١٣٩٩/٠١/١٦
|

26 فلان فلان فلان

نیویورک ی ها معمولا استفاده می کنن

یا افریکنش میشه
(ایبونیک)
Yadda yadda yadda
١٣٩٩/٠١/١٣
|

27 به ارمغان اوردن ١٣٩٧/١٢/١١
|

28 شخص کنجکاو ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

29 a person that you have met but do not know well


formal used in some expressions about knowing or meeting people

a person whom you ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

30 ستامینوفن یا پاراستامول رده درمانی: داروهای مسکن اشکال دارویی: قطره، قرص، شربت و شیاف که عمدتاً به صورت قرص هست استامینوفن دارویی مسکن و تب‌بُر است ک ... ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

31 با کسی بودن ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

32 من نمی تونم این کارو باهاش کنم ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

33 حدس زدن ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

34 کودک آزار

شخصی که اختلالات روانی دارد که آسیب جنسی به کودکان وارد میکند

تو فارسی بچه باز هم میگن بهش
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

35 اجرا ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

36 موقع ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

37 جار زدن ١٣٩٧/١١/٣٠
|

38 دوستی

١٣٩٧/١١/٣٠
|

39 سر بار

مشکل
١٣٩٧/١١/٣٠
|

40 فشار اوردن

عصبانی کردن

دیوانه شدن(دی ونم نکن)
١٣٩٧/١١/٣٠
|

41 قدر دانی

ممنون بودن

گیج

سر در نیاوردن

نمی فهمم
١٣٩٧/١١/٣٠
|

42 Gay Straight Alliance ١٣٩٧/١١/٣٠
|

43 پایگاه

مثل پایگاه بسیج
١٣٩٧/١١/٢٩
|

44 اشک کسی رو در اوردن ١٣٩٧/١١/٢٧
|

45 ت*می تخیلی ١٣٩٧/١١/٢٧
|

46 فوش ناجور******* ١٣٩٧/١١/٢٧
|

47 زیست شناسی

علوم زیست

درس...
١٣٩٧/١١/٢٧
|

48 شانس

پیروزی

تلاش
١٣٩٧/١١/٢٧
|

49 یهویی

یه دفعه

ناگهان
١٣٩٧/١١/٢٧
|

50 feeling an emotion such as excitement or fear very strongly


causing a tingle = a feeling as if a lot of sharp points are being put lightly ...
١٣٩٧/١١/٢٧
|