برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Dictionary

مترجم، مشارکت در دانشنامه ویکی پدیا (از سال 1391).<br>⚡زکات علم، نشر آن است. <br>⚡سخن بزرگان‌:<br>�دانش اگر در ستاره ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت�. <br>پیامبر اسلام<br>-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-<br>�هرگز دل من زعلم محروم نشد// کم ماند زاسرار که معلوم نشد// هفتاد و دوسال فکر کردم شب و روز// معلومم شد که هیچ معلوم نشد�. حکیم عمر خیام نیشابوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حالت تهوع، استفراغ ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

2 [اسم] :(زیرِ مبل، میز، یخچال و غیره) چرخ ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

3 فهرستِ کارهایی که باید انجام شود. ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

4 سبزی، هر نوع گیاهی که به خاطر خوش‌عطر یا خوش‌طعم بودن به عنوان غذا، طعم دهنده، دارو، یا عطر دهنده مورد استفاده قرار گیرند. ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

5 تَب خفیف ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

6 [پزشکی] :قرمز شدن پوست ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

7 [پزشکی] :حرکت به طرف خارج و دور ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

8 [پزشکی] :به طرف عقب، برعکس ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

9 [پزشکی] :مفصل هیپ پهن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

10 [اصطلاح] :آشفته بازار، شلوغ ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

11 به شیرینی عسل ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

12 [اصطلاح] :جریان چیه؟ ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

13 [پزشکی] :علائم حیاتی ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

14 [پزشکی] :قبل از تولد ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

15 [پزشکی] :همه گیر ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

16 [پزشکی] :فرار مایع به یک حفره ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

17 [پزشکی] :نمونه برداری از بافت بدن ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

18 [پزشکی] :مرگ درون رحمی جنین ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

19 [پزشکی] :عفونت حاد گوش میانی ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

20 [پزشکی] :قند خون ناشتا ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

21 [پزشکی] :دَق ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

22 [پزشکی] :شنیدن ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

23 [پزشکی] :لمس کردن ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

24 [پزشکی] :دیگر ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

25 [پزشکی] :محل ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

26 [پزشکی] : قبلاً، از پیش (پیشوند) ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

27 [پزشکی] :داشتن اطلاعات ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

28 [پزشکی] :پیش آگهی ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

29 [پزشکی] :سرپایی ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

30 [پزشکی] :تحلیل رفته ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

31 [پزشکی] :قادر (پسوند) ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

32 [پزشکی] : راه رفتن ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

33 [پزشکی] :خونریزی از ریه ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

34 التهاب ریه ها ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

35 [پزشکی] :گشاد کننده ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

36 [پزشکی] :اتساع ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

37 پیام بازرگانی ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

38 ماشین چمن زنی ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

39 وجود خون در فضای جنبی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

40 [پزشکی] :ریزش مایع به درون فضای جنبی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

41 [پزشکی] : آمفیزم، حالتی که آلوئول های ریوی از داخل باد کرده و متّسع شوند. ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

42 [پزشکی] :التهاب حالب ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

43 [پزشکی] :تشنگی زیاد ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

44 التهاب مثانه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

45 [پزشکی] : تورّم گلومرول های کلیه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

46 ساختن ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

47 [پزشکی] : رگ ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

48 [پزشکی] : ورید ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

49 به هر حال ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

50 A good friend or mate. ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

51 دست های خود را باز کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

52 دو دستی چسبیدن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

53 صبر کن! تند نرو! دست نگاه دار!
[تلفن] : گوشی دستتان!
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

54 ساکت کردن، خاموش کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

55 به طورِ خصوصی، یواشکی ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

56 پیش خودت بماند! ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

57 صدای رادیو را کم کن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

58 ساکت شو! خفه شو! ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

59 [کسب و کار] :کساد
[زندگی] :آرام، آسوده
[شخص] :موقر، متین
[رنگ] :ملایم
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

60 بی ریخت، بدقواره ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

61 حقوقِ جنایی ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

62 موجِ جنایت ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

63 تدریجی، پیش رونده ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

64 [پزشکی] :صدای ترق و توروق ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

65 ترق توروق کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

66 [پارچه، لاستیک] : کِرِپ ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

67 روی نوکِ پا راه رفتن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

68 [شخص، حیوان] :خزنده
[گیاه]:بالا رونده
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

69 غافلگیر کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

70 مشتریان ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

71 [صفت] :فوری، اضطراری
[اسم] : اتوکشی، اتو، صفحه گرامافون
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

72 اصرار داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

73 میوه را خشک کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

74 اصرار کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

75 زیر چاپ رفتن ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

76 وقت کم است! ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

77 کار زیاد است. ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

78 پیشخدمت، نوکر ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

79 اموالِ منقول ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

80 تازه وارد ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

81 مقدماتِ... را فراهم کردن، ترتیب... را دادن. ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

82 با قرارِ قبلی ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

83 یا دقیق تر بگوییم... _ یا به عبارت دقیق تر... ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

84 کینوآ، نام گیاهی که به خاطر دانه های خوراکی اش کاشته میشود. ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

85 (پزشکی) :درون کاشت سینه ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

86 (پزشکی) :افتادگی پستان ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

87 (پزشکی) :جا اندازی استخوان ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

88 (پزشکی) :خشک کردن مفصل ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

89 (پزشکی) : ثابت سازی خارجی ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

90 حس میکنم مشکلی وجود داره.(کلکی تو کاره!) ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

91 منفور ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

92 (پزشکی) :عمومی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

93 (پزشکی) :درون بینی، مشاهده درون بدن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

94 (پزشکی) :مشاهده ارگان های درون شکم با استفاده از ابزارهای درون بین. ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

95 مالیات ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

96 سوتی دادن! ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

97 دور ریز ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

98 Pieces of material that are left some where, and are not wanted. ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

99 (پزشکی) :فرایندی است که میکروارگانیسم ها و عوامل انتقال دهنده آن‌ها از جمله قارچ، باکتری٬هاگ باکتری و ویروس را از سطح اجسام از بین می‌برد‌‌‌‌‌؛سترون ... ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

100 (جراحی) : ابزار جراحی گیره مانند و قفل شونده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

101 (جراحی) : ابزار جراحی چنگ زننده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

102 (جراحی) : برش تیغ جراحی بر روی بافت، ایجاد شکاف ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

103 (پزشکی) : تعویض کامل مفصل زانو(TKA) ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

104 (پزشکی) :برداشتن و حذف کردن یک بخش ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

105 به معنای ایجاد یک راه جدید از طریق جراحی میان پوست شکم و کولون (روده بزرگ) جهت خروج مواد دفعی می‌باشد. ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

106 (پزشکی) : برداشتن بخشی از یک چیز ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

107 معده برداری، عمل جراحی که طی آن بخشی از معده برداشته می شود. ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

108 ذخیره گاه_ انبار کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

109 مرتب شده ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

110 رقابت کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

111 کنسرو غذای سگ ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

112 قوطی حلبی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

113 دستمال کاغذی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

114 اصطلاح: اونقدر خرید کنی تا حدی که نتونی روی پاهات بایستی! ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

115 تا وقتی که از پا بیفتی! ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

116 طرح دار ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

117 طفلکی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

118 عزیزم ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

119 ترسناک ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|