برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تقی تک فیروزجایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برای شناخت بیشتر به سایت بندپی مراجعه کنید ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 بخشی در مازندران که قوم فیروزجایی بیشتر جمعیت را تشکیل میدهند بر طبق روایات تمامی قوم فیروزجایی از نسل حاج شیخ موسی که بقعه این فرد در خود بندپی قرا ... ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

3 کاربرد اصلی تو فضای مجازیه به معنی دوستی با فرد جنس مخالف ١٣٩٩/٠٤/١٠
|