برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توحيد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هوالعلیم


بوق ِسگ:
پاسی ازشب گذشته ، زمانی بین غروب آفتاب و نیمه شب.
متضاد (بوقِ سگ)میشود ( خروس خوان)

مثال: ازخروس خوان ...
١٣٩٨/١١/٢٧
|

2 هوالعلیم

خروس خوان:

صبح زود، پگاه ، سحرگاه، قبل ازطلوع آفتاب. صبحِ سحر
متضاد (خروس خوان)میشود( بوق سگ)

مثال: از خروس خوان تا ...
١٣٩٨/١١/٢٧
|

3 هوالعلیم

قیمه:گوشت خرد شده به اندازه 2حبه قند ،که برای پختن خورشت قیمه و یا خورشت قرمه سبزی استفاده میشود.
١٣٩٨/١١/٢٦
|

4 هوالعلیم

کلون یا کلوند

پشت بند (قفل) درب های چوبی حیاط درقدیم.
وآن یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل به طول 60 و عرض15وضخامت 4 سانتی ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

5 هوالعلیم

کلون یا کلوند

پشت بند (قفل) درب های چوبی حیاط درقدیم.
وآن یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل به طول 60 و عرض15وضخامت 4 سانتی ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

6 هوالعلیم

یعنی چه :
به چه معناست ، چه مفهومی دارد ،
١٣٩٨/١١/٢٦
|

7 هوالعلیم

شادین : شاد و خوشحال ، دلخوش ، آسوده خاطر

شادین متضاد غمگین

(شادین) نامی پسرانه. مترادف (شاهین)

شادیانه : آنچه ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

8 هوالعلیم

چینش: چیدن ، کوتاه کردن مو ، زدنِ سرشاخه درختان ، مرتب ومنظم کردن لوازم محل کار یا زندگی ،بریدن با قیچی ، کندن میوه از درخت و......
١٣٩٨/١١/٢٥
|

9 هوالعلیم

چِندِش: شخص یا چیزی که دیدنش حالِ

بَدآدم را بَد میکند.

چِندِش آور : حال به هم زن ، اعصاب

خورد کن ، سوهانِ روح ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

10
هوالعلیم


معهد یعنی قرار گاه ، محل وعده وقرار ، جائی که درآن عهد و پیمان می بندند ، باشگاه
١٣٩٨/١١/٢٥
|

11 هوالعلیم

کلون یا کلوند

پشت بند (قفل) درب های چوبی حیاط درقدیم.
وآن یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل به طول 60 و عرض15وضخامت 4 سانتی ...
١٣٩٨/١١/١١
|

12 هوالعلیم

آبا یعنی پدران ، اجداد ، پیشگامان ، پیشرو ، سرسلسله نسل ، بزرگ خاندان .

دیس پسوند شباهت است یعنی مانند ، شبیه ، مثل ، ه ...
١٣٩٨/١١/٠٤
|

13 هوالعلیم
مسيحا همان مسيح است كه باالف تعظيم جمع شده و تركيبى زيبا بوجود آورده .

براى مسيح چند معنا گفته اند از جمله: مسح کننده ، مسح کننده ...
١٣٩٨/١١/٠١
|

14 هوالعلیم

بریان: برشته شدن گوشت برروی آتش را بریان میگوئیم.

بریان اصفهان: یکی از غذا های مخصوص اصفهان است که بیشتر به عنوان ناهار استفاد ...
١٣٩٨/١١/٠١
|

15 هوالعلیم

ظاهراً :
آنطوری که به نظر میرسد ،
آنطور که پیداست،
اینطوریکه احساس میشود،
به ظاهر ، آنچه که به نظر می آید


١٣٩٨/١٠/٢٨
|

16 هوالعلیم

ريشه كلمه جبار ، جبر است؛
جبر متضاد اختيار است؛
جبر يعنی آنچه انجامش دراختیار ماو تحت اراده ما نباشد؛
جبر کاری است که انجام ...
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

17 هوالعلیم

توحید یعنی خداوند را به یگانگی دانستن،
اقرار به وحدانیت خداوند.

که یکی هست وهیچ نیست جز او
وحده لا اله الا هو

١٣٩٨/١٠/٢٧
|

18 هوالعلیم
بسيار جبران كننده؛
وبسيار ترميم كننده، از صفات بارى تعالی ؛
وبسیار ستمگر،ازصفات بندگان ظالم
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

19 فردائی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|