برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مها سالمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حالت مودبانه Bitch ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

2 به ترتیب کاربرد معنایی:
۱. پیش پا افتاده، کم اهمیت، قابل اغماض
۲. نامحسوس، یواشکی، بی سر و صدا، در چشم نبودن، بدون جلب توجه
۳.خودداری،به رو ...
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

3 به محاق رفته
چیزی که همراه باد، به مقصد فنا میرود.
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

4 برآمده از عشق، برخاسته از دل، بخاطر عشق ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

5 منحرف (از لحاظ فکری) ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

6 خوش قیافه، خوش چهره
تلفظ صحیحش �Aljjang� هست.
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

7 به شخصی که معیار‌های خودش رو داره و با هر چیزی موافقت نمیکنه هم اصطلاح gatekeeper گفته میشه. ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

8 از نظر من: ماهیت، جوهره، سرشت ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

9 You're immune to sports
نسبت به ورزش مقاومت نشون میدی
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

10 به معنی وسط حرف پریدن هم هست. موقع گفتن حرفی که فعلا جاش نیست گفته میشه. ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

11 I'm sorry to interrupt
ببخشید که دخالت میکنم.
عامیانه: فصولی‌مو ببخش
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

12 Biography ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

13 سلفی؛ خویش انداز
ترکیب selfie و camera
که به تازگی در کشور‌های شرق آسیا باب شده
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

14 مخفف i know right
خوب میدونم، میفهممت، درک میکنم

١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

15 کوفتی ١٣٩٨/٠٨/١١
|

16 پدرِ باران، آقای عاشقانه‌ها ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

17 بی دینی
دین ناباوری
دین ناخواهی
دقت داشته باشید با بی خدایی متفاوت هست.
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

18 بی دینی یا دین ناخواهی لزوماً با بی خدایی برابر نیست ! ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

19 مخفف you should know
باید بدونی؛ بهتره بدونی

مثال!
YSK I'll rip you in half
بهتره بدونی قراره بزنم نصفت کنم!
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

20 مخفف fu*k the world
مثال:
I hate everything FTW
از همه‌چی متنفرم؛ گند بزنن دنیارو
____________________
همچنین مخفف for the win
ورز ...
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

21 مخفف Does anyone else
مثال!
DAE dip their pasta in ketchup?
کسی‌هم هست که مثه من ماکارانی‌شو همش سس گوجه کنه؟
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

22 مخفف in my opinion
نظر منو بخوای، بنظرم، از نظر من
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

23 مخفف Retweet
همون ریتوئیت در توییتر
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

24 تو چتها و کامنتها بکار میره.
مخفف Don't forgot to be awesome
مثال:
See u later, dftba
میبینمت!یادت نره بترکونی!
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

25 مخفف one true pairing
زوجی که مردم بیشتر از بقیه دوستدارش هستن. برای مثال لیلی و مجنون زوج محبوبتری نسبت به ویس و رامین هستن.
یک مثال متداول: و ...
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

26 TBH مخفف to be honest
راستشو بخوای؛ حقیقتش؛ رک بگم
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

27 IRL مخفف in real life
مثال:
I would love to meet you IRL
خوشحال میشم تو زندگی واقعی ببینمت (تو مجازی مصطلحه)
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

28 مخفف
As much as possible
تا جایی که ممکنه. تا حد امکان
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

29 مخفف at home
مثال:
-Where r u?
کجایی؟
-ah!
خونه‌م

مخفف ترین حالت موجود!
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

30 AIR مخفف
As I remember
همونطور که یادمه (اینجوری یادمه) (تاجایی که یادمه)
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

31 همون all right هستش ولی تو چت ها و کامنت ها بصورت aight متداوله ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

32 مخفف tonight
امشب
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

33 مخفف tomorrow
به شکل 2moro هم نوشته میشه
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

34 مخفف: Too easy
یعنی: خیلی ساده ست یا غمت نباشه
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

35 حضرت مولانا ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

36 Jopping ترکیبی غیر رسمی از
Popping Jumping
...
تقریبا برای اولین بار ترانه‌ سرای آهنگ Jopping این ایده رو به کار گرفت همونطور که مشاهده میک ...
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

37 بصورت خودمونی برای تاکید روی کلمه‌ی خاصی بکار میره.
برای مثال:
!my nephew is a HOLY terror
پسر خواهرم یه جونور به معنی واقعی کلمه‌ست!
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

38 اگیو بودن = کسی که (بیش از حد) طنازانه و خرامان رفتار یا صحبت میکنه. ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

39 ترس عمیق. ترسی که تمام وجود کسی رو گرفته ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

40 ith مخفف i think
یعنی: گمونم، فکر کنم
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

41 (عامیانه) مخفف
As hell
مثال:
How was your weekend?
-Bad asl
اخر هفته‌ت چطور بود؟
-بد عین جهنم!
١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

42 (عامیانه) مخفف You, your
Get out of ya phone !
سرتو از گوشیت بیار بیرون
١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

43 (عامیانه)مخفف right now
Are you kidding me rn؟
الان داری باهام شوخی میکنی؟!
١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

44 jung : راست و مستقیم
kook : کشور
نام یکی از اعضای بی تی اس
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

45 یکی از نام های خانوادگی رایج در کره
به معنی برنج
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

46 tae : برتر
hyung : موفق
ته هیونگ : برتر و موفق
نام V یکی از اعضای بی تی اس
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

47 ji : دانش
min : آسمان، بهشت
جیمین : دانش بهشتی
نام یکی از اعضای بی تی اس
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

48 ho : نماد
seok : بخشیدن
هوسوک : نماد بخشیدن
نام جی هوپ یکی از اعضای بی تی اس
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

49 yoon : مروارید سرخ
gi : آن، او
یونگی : آن مروارید سرخ
----------------
نام شوگا یکی از اعضای بی تی اس
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

50 به معنی ارزشمند و گرانبها
نام یکی از اعضای بی تی اس
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|