برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ولی بختیاری

ولی بختیاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اکثر اوقات در مراسمات شادی و عزا عده ای از افراد فامیل در بین شرکت کنندگان در مراسم آب آشامیدنی تعارف می کردند که به اونها آب بخش کن هم می گفتند ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

2 البته در خصوص وجه تسمیه روستا که از بزرگان اهالی روستا سوال شده است عنوان کرده اند که چون مسیر روستا به شهر وروستاهای دیگر کج بوده و کمتر مسیر اهالی ... ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

3 با صداقت و بدون رودربایستی جواب و یا درخواست کسی را پاسخ دادن ١٣٩٨/١٢/١٨
|