برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ورژ ترماه سلطانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ورژ اسم ارمنی است که ریشه ارمنی دارد و معنی این اسم یعنی انتقام ویا انتقام گرفتن می‌باشد ١٣٩٩/٠١/٠٧
|