برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

میلاد

یه جوون ۲۱ ساله‌ی روستایی که تموم خوشحالیش اینه که به اینترنت وصله.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شبکه‌ی کابلی پخش تلویزیونی در آمریکا و چند کشور دیگر ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 entitlement
• Do you need advice on your entitlement to state benefits?
• آیا شما در زمینه‌ی حقوق‌تان از مزایای ایالتی‌ به توصیه نیاز دارید؟
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|