انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

رسم آزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شب حادثه دست تقدیر زند بر سر سودایی ما
دست حق آمدوزدبردل شیدائی ما

درشب حادثه چون نازوتبسم کردی
یدبیضای تو باد عروه وثقایی ما

ای که دستت ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

2 دست تصرف یعنی انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند.
نه تنهااجازه نمی گیردبلکه اجازه دست تصرف هم دارند. بطورمثال؛ عدم دخل تصرف در ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

3 دلال کردن یعنی نازکردن
اوج بندگی است
خدا می بخشد بنده ناز می کند.
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

4 چالش‌های درون آب کم جو تشنگی آور بدست
خیرتودربستراین چالش است

ای که آب وگل سرشته قامتت
آب و گل را آدمیت قابل است
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

5 مدعو♡ یعنی فراخوانده شده
دعوت شده
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

6 تن آدمی یعنی
شرافت انسان به قابلیت‌های اوست
کمال انسان ادب
کمال ادب علم
کمال علم عمل
کمال عمل اخلاص
کمال اخلاص تسلیم
کمال تسلیم رضاست. ...
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

7 جان تو مفهوم آب کم جوتشنگی آوربدست/جان تو اکسیرناب باطنست!؟.... یعنی لذتی که از استراحت، نوشیدن و خوردن به ما دست می‌دهد نسبت مستقیم با شدت خستگی و تشنگی و ... ١٣٩٨/٠٢/١١
|

8 اکسیر ناب آب کم جو تشنگی آور بدست
جام می اکسیر ناب باطن است

ای که آب وگل سرشته قامتت
آب و گل را آدمیت قابل است
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

9 تضمین تضمین از آرایه‌های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث، یا سخن مشهور در بین سخن است.
تاکی غم وصال بسوزدمراجگر
از استادحبیب الله طاهری در کتاب سیمای ...
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

10 اظهر فضل تو ظاهر است بر همه کس
کرم تو ز فضل تو اظهر.
سوزنی.....
******
انسانهای بزرگ مانندخورشیدند
برای تابیدن از کسی اجازنمی گیرد.
...
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

11 عصاره هستی من به عشق نام تو سامان گرفته ام،آقا
قسم به عصر ظهور ت زمان گرفته ام آقا

به پاس آمدنت جانا دیده صیدره کردم
نشان تو را ز طراوت باران گرفته ...
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

12 آئینه هستی خداوند فرمود:من دوست دارم خودم رادرقامت انسان ببینم.
عجل علی ظهورک
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

13 Ask me روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست
مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست

سازسفرکرد ودامن کشان برفت
جایی که نورهدایت درباورش نشست

سیراب زآب ...
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

14 سازسفر روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست
مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست

سازسفرکرد ودامن کشان برفت
جایی که نورهدایت درباورش نشست

سیراب زآب ...
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

15 Allaham Ajl Lolik Elfaj سوگند به عصاره هستی
آهنگ گام های آمدنت رابا نوای خوشایند قلبم تنظیم کرده ام.
.......
سوگندبه عصرظهورت زمان گرفته ام، آقا
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

16 ذوالفقار یعنی شمشیر ی که، بایک ضربت دوکارکرد به همراه
دارد، باتوجه به اینکه حکم انسان کامل مثل خودامام، معصوم وبه دور از خطاواشتباه بوده، به محض اجرای ...
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

17 ذوالفقار یعنی شمشیر ی که اگر در دست انسان کامل باشد، بایک ضربت دشمنان راتطهیروبه درک می فرستد.
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

18 ولایت مداری روزی که شوق زیارت درخاطرش فتاد
مهری زعشق هدایت درسینه اش فتاد

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورولایت درباورش فتاد

سرشار زآب ...
١٣٩٧/١٢/١٧
|

19 تکیده ضعیف ولاغرو شکسته شده،
اصطلاحا، پوست واستخوان شده
١٣٩٧/١٢/١٦
|

20 prism
[زمین شناسی] منشور پیچیده در بسیاری از نرم تنان، به منشوری گفته می شود که از تارچه هایی تشکیل شده که از یک محور منشعب می شوند
١٣٩٧/١٢/١٣
|

21 prism یعنی منشور
..... رنگ از جنس نور بوده و مستقل از آن نمی باشد. تمام رنگ هایی که می بینیم، به واسطه پرتوهای نور وارده به چشم ماست. تمام اشیاء به واس ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

22 سفرانسانی خوانش براساس عقل
خوانش براساس دل
خوانش عقلی همان سیر آفاقی است (معرفت فکری)

خوانش دلی همان سیرانفسی است(معرفت شهودی)

آنکه باعلم ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

23 فاطمه فطام
هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک
.......................
فطام درجدول اعداد ۱۳۰
فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵
تعداد آیات فاطم ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

24 فطام فطام
هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک
.......................
فطام درجدول اعداد ۱۳۰
فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵
تعداد آیات درقر ...
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

25 مراتب خوانش شناخت، حس الیقین
علم الیقین
علم حصولی، عین الیقین
علم حضوری، حق الیقین

١٣٩٧/١٢/٠٢
|

26 Milestone نقطه ی عطف آدمی، قلب تپنده اوست. ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

27 مثبت اندیش یعنی کسی که بتواند عقل فلسفی اش را در راستای عقل فطری اش هدایت کند.به عبارت بهترکسی که
بتواند ذهن ناخودآگاهش راباضمیرخودآگاهش همسونماید.
***مثب ...
١٣٩٧/١٢/٠١
|

28 A murmur of affection زمزمه ای حاکی از محبت
ای سوخته ی سوخته ی سوختنی
عشق آمدنی بود نه آموختنی!
١٣٩٧/١١/٣٠
|

29 زمزمه‌ی محبت A murmur of affection
درس معلم ار بودزمزمه محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
١٣٩٧/١١/٣٠
|

30 I'm a city of science یعنی، من شهر علم هستم ١٣٩٧/١١/٢٨
|

31 میزاب یعنی ناودان طلایی کعبه
به تعبیر بهتر
***آبشار رحمت***
***شافی آلام***
١٣٩٧/١١/٢٧
|

32 البنیه الرفیعه یعنی کعبه تا عنان آسمان امتداد دارد.
وازهمه نقاط زمین وآسمان قابل رویت است.....
حطیم؛ شریفت ترین جای مکه
آدم؛ اشرف مخلوقات
وقبله؛ بل ...
١٣٩٧/١١/٢٦
|

33 البنیه یعنی بنای کعبه ١٣٩٧/١١/٢٦
|

34 Ask me! یعنی ازمن بپرسید قبل ازاینکه من ازبین شما بروم...It would be me if I
wanted to go away
من راههای آسمان را بهتر از ز ...
١٣٩٧/١١/١٧
|

35 سلونی! اشاره دارد به اشراف کامل مقام ولایت به امورغیبی ...از من بپرسید قبل از آنکه مرانیابید. ١٣٩٧/١١/١٧
|

36 جرج جرداق پشت كتاب جرج جرداق مسيحي:
O'Ali, If I say you're superior to Jesus Christ, my religion cannot
...
١٣٩٧/١١/١٥
|

37 رازسیب یک سیب بنای هجرت آدم شد
سرچشمه حکمت بنی آدم شد

آن میوه نامراد جنات نعیم

اسباب هبو ...
١٣٩٧/١١/١٤
|

38 سیدالسفراءالثقلین یعنی به راستی امام خمینی(ره )سیداسفار اربعه است. ١٣٩٧/١١/١١
|

39 سیدالسفراءالثقلین من یکی دو نفس ازعمرم باقی نمانده‌است امیدوارم دربستر مرگ طبیعی نمیرم زندگیم که به اسلام خدمتی نکرد شاید مرگم باعث خدمتی شود.
سیدالسفراءالثقلین ( ...
١٣٩٧/١١/١١
|

40 چهل سال افتخار یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت
دهه بیداری
دهه ایستادگی
دهه سازندگی
دهه بالندگی
یعنی درحدود پانصدماه
یعنی چهارده هزار و ششصدروز
...
١٣٩٧/١١/٠٩
|

41 رمز چهل سالگی یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت
دهه بیداری
دهه ایستادگی
دهه سازندگی
دهه بالندگی
یعنی درحدود پانصدماه
یعنی چهارده هزار و ششصدروز
...
١٣٩٧/١١/٠٩
|

42 رمز چهل سالگی یعنی تطابق
سال خورشیدی
با ماه ایرانی
درروزالهی
روزی هرروزه ازیزدان گرفتن مفت نیست
روزی ازعمر توگیرد درعوض روزی دهد
--------؛ -؛؛ ...
١٣٩٧/١١/٠٨
|

43 97Yahoo97 رمز چهل سالگی درجدول اعداد ١٣٩٧/١١/٠٧
|

44 رمز چهل سالگی یعنی پرچم 22 الله اکبردارد و22 ازاعداد رهبراست. ۲۲، یوم الله
بهمن، ماه پیروزی
امسال، سال چهلم انقلاب
........................
۲۲/بهمن/۱ ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

45 فاق تا وفاق یعنی زن و مرد ازدوتایی هایی است که به لحاظ جنسیت ضد هم هستند ولی ضرورتا"درکنار هم به آرامش می رسند،جالبتر اینکه هردوبرای رشد وکمال زندگی مشترکشان ت ... ١٣٩٧/١١/٠٣
|

46 چلچله وار روزی که شوق زیارت درخاطرش فتاد
مهری زعشق هدایت درسینه اش فتاد

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورولایت درباورش فتاد

سرشار ا ...
١٣٩٧/١٠/٣٠
|

47 رمز چهل سالگی یعنی پرچم 22 الله اکبردارد و22 ازاعداد رهبراست. ۲۲، یوم الله
بهمن، ماه پیروزی
امسال، سال چهلم انقلاب
........................
۲۲/بهمن ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

48 آب حیات روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست
مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورهدایت درباورش نشست

سیراب ا ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

49 نور (مفهوم) ..... خداوند از راه هدایت تشریعی و شجره نبوت و ولایت هم خود را پدیدار ساخته است....
از امام صادق(ع)روایت شده است که منظور از �مثل نوره...� ما اه ...
١٣٩٧/١٠/٢٨
|

50 بررسی حدیث ثقلین ثقلین
رابطه بین اهل بیت پیامبر(علیهم السلام) و قرآن کریم، رابطه ای ریشه ای و اساسی است. آنطور که از روایات معصومین(ع) بر می آید اهل بیت قرآن ناطق ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

51 اسنادثقلین اسناد حدیث
این حدیث شریف خطوط مهمی را در برابر مسلمانان ترسیم می کند که به قسمتی از آن ها اشاره می شود:۱. قرآن و اهل بیت (علیه السّلام) همیشه همرا ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

52 سیمرغ روزی که تیغ ملامت برقامتش نشست
دستی زبهر عنایت برشانه اش نشست

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورولایت درباورش نشست

آنگاه زآ ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

53 زندواف مرغ خوش الحان. (ناظم الاطباء) ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

54 سیمرغ چون تیغ آفتاب برقامتش نشست/
ذکری زباغ خزان بخاطرش نشست
عزم سفرکردودامن کشان برفت
آنجاکه شمیم وصال درباورش نشست

تاجام عشق بر لب عطشان ...
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

55 بته جقه بُته جـِغّه، نقش سرو سرافکنده که نشانه ایران و ایرانیان است. بته جغه نقشی است که در تاریخ هنرهای سنتی همیشه مورد توجه بوده و در تزیین انواع صنایع دست ... ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

56 مکنونات کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است
که در افسون گل سرخ شناور باشیم
پشت دانایی اردو بزنیم
دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خو ...
١٣٩٧/١٠/٢١
|

57 مکنونات - مکنونات ضمیر ؛ آنچه در درون انسان نهفته باشد و شرح آن برای دیگران ممکن نباشد.... مانند راز گلسرخ ١٣٩٧/١٠/٢١
|

58 نور (مفهوم) ... علم نور است و در قلب کسی قرار می‌گیرد که خداوند تبارک و تعالی هدایت او را اراده فرموده باشد. بنابراین اگر علم می‌خواهی ابتدا باید حقیقت عبودّیت ( ... ١٣٩٧/١٠/١٣
|

59 نور (مفهوم) برای نور تعریف های مختلفی آورده ‏اند بعضی از این تعاریف فقط بر نور حسی دلالت دارد مانند این که گفته‏ اند نور پرتوهایی است که پراکنده می‏شود و به دیدن ... ١٣٩٧/١٠/١٣
|

60 نور (مفهوم) مصداق هایی چون
عقل، علم، ایمان، پیامبر، امام هدایت و...هم نور نامیده شده‏ اند ولی نور بودن همه این موجودات به نور حقیقی برمی‏گردد که ذات لا یزال ...
١٣٩٧/١٠/١٢
|

61 نور (مفهوم) نور در متون دینی بر مصادیق گوناگونی اطلاق شده است این مصادیق طیفی از موجودات را شامل می‏شود که یک طرف آن نور حسی و طرف دیگر آن ذات خداوندی است... دیک ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

62 نور (مفهوم) با توجه به مصادیقی که در متون دینی برای نور ذکر شده است نمی‏توان با این تعاریف همه آن ها را تفسیر کرد تعاریف فوق نور را محدود به نور حسی می‏کنند بناب ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

63 نور (مفهوم) تعریف مشهور دیگری که برای نور آورده ‏اند این است که نور چیزی است که به ذات خود ظاهر باشد و غیر را هم ظاهر سازد، مانندطلیعه فجر که دیده می شود و روشنی ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

64 روضه قبر حضرت فاطمه در روضه
بنابه نقلی قبر شریف حضرت فاطمه علیها السّلام در همین مکان مقدس قرار دارد؛(بین بیت پیامبر صلی الله علیه وآله و بیت فاطمه زهر ...
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

65 روضه قبر حضرت فاطمه در روضه
بنابه نقلی قبر شریف حضرت فاطمه علیها السّلام در همین مکان مقدس قرار دارد؛(بین بیت پیامبر صلی الله علیه وآله و بیت فاطمه زهر ...
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

66 بلد الامین .... امنیت شهرها از یک سو در گرو همه ویژگی های زندگی سعادتمند و همراه با عدالت ، عزت و رفاه است و از سوی دیگر، به آبادانی و روی آوردن به امور سودبخش ... ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

67 بلد الامین هدف خداوند برای قرار دادن مکه به عنوان محل اجتماع مردم جز با امنیت و فراوانی نعمت تامین نمی شود. برخی نیز بر آنند که وجود امنیت ، زمینه ساز عبادت مرد ... ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

68 سیدالسفراءالثقلین یعنی به راستی امام خمینی(ره )سیداسفار اربعه است. ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

69 زن و مرد دوتایی هایی که برای یکدیگر ضروری هستند و باید به تعادل برسند تا ضمن حفظ ثبات و آرامش، باعث رشد و کمال هر دو شوند.

هرمردوزن چونان نوک یک خودنوی ...
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

70 پسران، فرزند آسمانند یعنی مردان به منزله آسمان هستند.،
....پس ای آسمان ببار
تااهل زمین شکوفه های
خود را نثار نگاه آسمانیت کند.
١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

71 بهشت برین یعنی ساختن یک زندگی مشترک همراه با آرامش و با بهترین حالت ممکنه.....
هرمردوزن چونان نوک یک خودنویسند

سرمشق زیبای سرشت خود نویسند

...
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

72 ثنویت زن ومرد ازدوتایی هایی است که برای یکدیگر لازم وضروری هستند وبایدبه تعادل برسند، به عبارتی هم کفوباشند
تا ضمن حفظ ثبات و آرامش، باعث رشدوکمال هردو ...
١٣٩٧/٠٨/١٨
|

73 فاق خودنویس شکافی که در نوک خودنویس تعبیه شده
اولاموجب تقسیم جوهر بطور مساوی می شود،دوما، نویسنده بافشار دادن می تواند جوهری که از مخزن قلم حرکت کرده را بر ر ...
١٣٩٧/٠٨/١٨
|

74 صفات جمالیه یعنی احساس زیبایی در اوج سختی

خوشازوجی که همچوخودنویسند
هوای سرپناه خود نویسند

بهار همدلی شد گوهر عشق
شکوه سرمدی بر خودنویسند
١٣٩٧/٠٨/١٧
|