انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

زهرا کوهی ور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 interactivity تعامل ١٣٩٧/١٠/١٥
|

2 omnichannel کانال همه کاره
کانال فراگیر
١٣٩٧/١٠/١٥
|

3 spur of the moment ناگهانی
بدون برنامه ریزی قبلی
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

4 feed in to تاثیر داشتن بر چیزی ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

5 feed feed in to
تاثیر داشتن بر چیزی
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

6 get away from it all فرار (دور شدن) از روزمرگی ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

7 a variety of گوناگون ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

8 not least of کم ترین آن...است ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

9 brick and mortar فروشگاه فیزیکی ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 until
• We drove until the sun came up.
• تا هنگام طلوع خورشید رانندگی کردیم.
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|