انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

زینب زرمسلک

شاعر و مترجم زبان انگلیسی و عربی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Denationalize خصوصی سازی، بازگرداندن واحدهای ملی شده ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

2 COTIF Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

کنوانسیون کوتیف
کنوانسیون بین‌الدول حمل‌ونقل با راه‌آهن

یکی از مه ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

3 TIR TIR Convention
Convention on International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets

کنوانسیون TIR
TIR مخفف کلمه فرانسویِ Transpor ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

4 CMR کنوانسیون CMR
پیمانی از سازمان ملل متحد می‌باشد که در ۱۹ مِی ۱۹۵۶ در ژنو، سوییس عقد شد. این پیمان در مورد قوانین مختلف در صنعت حمل و نقل زمینی می‌ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

5 BE Bill of Exchange
برات ارزی
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

6 CIS کشور های CIS
کشورهای مستقل/ مشترک المنافع
Commonwealth of Independent States

اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شورو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

7 SFR گواهی SFR
Statement For Registration
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

8 MD فرم MD
Manufacture Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

9 SD فرم SD
Supplier Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

10 CRF Clean Report of Findings

یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدا مورد تایید شرکت بازرسی قرا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

11 S.A.D فرم S.A.D
Single Administrative Document

سند واحد ادارى: يک فرم اظهارنامه گمرکی است که می تواند تمام رويه‌هاى اظهار کالا را با ذکر کُد مخصو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

12 Usance LC اعتبار اسنادی یوزانس ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

13 Non Operative LC اعتبار اسنادی غیر فعال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

14 LC اعتبارات اسنادی
Letter of Credit
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

15 Roll on Roll off حمل و نقل رو-رو ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

16 DDP Delivered Duty Paid
تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

17 DDU Delivered Duty Unpaid
تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

18 DEQ Delivered Ex Quay
تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

19 DES Delivered Ex Ship
تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

20 DAF Delivered at Frontier
تحویل در مرز (محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

21 CIP Carriage and Insurance Paid To
کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

22 CPT Carriage Paid To
کرایه حمل پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده )
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

23 Cost Insurance and Freight CIF
هزینه بیمه و کرایه حمل ( بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

24 Cost and Freight CFR
هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

25 Free on Board FOB
تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

26 Free Alongside Ship FAS
تحویل در کنار کشتی ( بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

27 Free Carrier FCA
تحویل به حمل کننده ( در محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

28 Ex Works Exw
تحویل کالا در محل کار ( درب کارخانه تولید کننده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

29 INCOTERMS اینکوترمز
مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری.

ICC official rules for the interception of trade terms.
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

30 Wholly Owned Subsidiary مالکیت کامل ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

31 Assembly مونتاژ ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

32 Turn key Operation اجرای پروژه تا مرحله راه اندازی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

33 Contract Manufacturing تولید قراردادی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

34 Franchising قرارداد فرانشیز ی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

35 Licensee گیرنده امتیاز ( علاوه بر کلیه معانی ذکر شده در بالا) ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

36 Licensor اعطا کننده امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

37 Licensing اعطای امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

38 Trading Company شرکت تجاری ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

39 Export Company شرکت مدیریت صادرات ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

40 Piggyback Arrangements Free Marketing

بازاریابی رایگان
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

41 Mail Order سفارش پستی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

42 Travelling Sales People نمایندگان فروش سیار ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

43 Direct Export صادرات مستقیم ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

44 Occasional Export صادرات موردی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

45 C.A.R Contractor's All Risk
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران
به منظور پوشش کامل بیمه گذار در مقابل زیان های مالی ناشی از خسارت های طبیعی و غیر طبیعی و غی ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

46 EAR بیمه نامه تمام خطر نصب (Erection All Risks)
بیمه نامه ای است که خسارت های فیزیکی غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را در زمان اجرای عملیات نصب یا ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

47 W.A بیمه نامه W.A
With Particular Average

در بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ با شرايط دبليو.ا. صادر مي‌شود، بيمه‌گر علاوه‌ بر پرداخت‌ خسارات‌ عمومي‌،تعهد ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

48 F.P.A بیمه نامه F.P.A
Free From Particular Average

بیمه با شرط بدون خسارت خاص ( F.P.A ) صرفا فقدان یا خسارت کامل کالا و خطر احتمالی خسارت عم ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

49 Projectized activities فعالیت های پیش بینی شده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

50 Recurring activities فعالیت های تکراری ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

51 Goals and objectives اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

52 Maximize به بالاترین سطح رساندن، به حداکثر رساندن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

53 Ongoing operations عملیات جاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

54 Trademark نشان تجاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

55 Patent اختراع ثبت شده، حق انحصاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

56 Brand recognition شهرت برند ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

57 Organizational enabling practices اقدامات سازنده سازمانی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

58 Organizational project management OPM
مدیریت پروژه سازمانی
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

59 Action plans برنامه های اجرایی ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

60 Fairness انصاف ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

61 Intrinsic درونی، داخلی، ذاتی، اصلی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

62 Extrinsic بیرونی، خارجی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

63 Broad or narrow جامع یا محدود ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

64 Targeted مشخص/ نشانه گیری شده ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

65 Timelines جدول زمانی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

66 staff کارمند، پرسنل، کادر، هیئت ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

67 Relative (علاوه بر معانی گفته شده) وابسته، مربوط ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

68 Interdepedency ارتباط متقابل، وابستگی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

69 OHSAS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Assessment Series

١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

70 Technical Specification مشخصه فنی ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

71 IATF گروه کاری بین المللی صنعت خودرو

International Automotive Task Force
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

72 IEC کمیته بین المللی الکترونیک ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

73 Certification Body مرجع صدور گواهینامه ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

74 O Member عضو ناظر

O-members can observe the standards that are being developed, offering comments and advice. While P-members actively participate by v ...
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

75 P Member عضو فعال
Participating Member
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

76 Correspondent Member عضو مکاتبه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

77 ISO سازمان بین المللی استاندارد

International Organization for Standardization
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

78 AFNOR استاندارد ملی فرانسه

(Association Fran�aise de Normalisation (AFNOR, en: French Standardization Association
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

79 GOST استاندارد ملی روسیه

(Russian: ГОСТ) refers to a set of technical standards maintained by the Euro-Asian Council for Standardization )
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

80 BSI استاندارد ملی انگلستان

British Standards Institution
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

81 ANSI استاندارد ملی آمریکا ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

82 JIS استاندارد ملی ژاپن
Japanese Industrial Standards
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

83 DIN استاندارد ملی آلمان
(Deutsches Institut f�r Normung (DIN; in English, the German Institute for Standardization
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

84 ISIRI استاندارد ملی ایران


موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ماتصا)
Institute of Standards and Industrial Research of IRAN
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

85 Local Standard استاندارد منطقه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

86 Total Quality Management مدیریت جامع کیفیت (TQM) ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

87 Elaborated تکامل یافته، پیچیده تر/ جزئی تر/ مفصل و مبسوط شده ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

88 Overseeing زیر نظر داشتن، نظارت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

89 Sound practices اقدامات صحیح/ مناسب ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

90 Conflicting demands درخواست ها/ نیازهای متناقض ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

91 Terminating اتمام، به نتیجه رساندن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

92 Authorizing اختیار دادن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

93 Optimizing بهینه سازی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

94 Across در برابر ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

95 Representing نشان دهنده، ارائه کننده/ دهنده ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

96 Specific Lines of business برخی کسب و کارهای ویژه/ بخصوص

Lines of business: countable noun
Your line of business or work is the kind of work that you do.
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

97 Risk categories انواع ریسک ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

98 Funding تامین بودجه/ وجه، تامین مالی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

99 Individual projects پروژه های خاص/ اختصاصی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

100 Preparing Project overall plan برنامه ریزی کلان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

101 Preparing Project policy تدوین خط مشی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

102 Project communication ارتباطات پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

103 Project incident رخداد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

104 Electronic purse کیف پول الکترونیکی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

105 Data message داده پیام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

106 Addressee مخاطب ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

107 Signatory امضا کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

108 Private data اطلاعات خصوصی، داده پیام های شخصی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

109 Durable medium واسط بادوام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

110 Distance contract عقد/ قرارداد از راه دور ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

111 Self regulated خود متعادل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

112 NASD انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار
National Association of Securities Dealers
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

113 Dividend وجه نقد پرداختی با عنوان سود سهام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

114 Project Organization سازماندهی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

115 Customizing with project متناسب سازی با پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

116 Stage by stage management مدیریت مرحله به مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

117 Exception management مدیریت موارد خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

118 Managing deliverables مدیریت اقلام قابل تحویل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

119 Grouped ( معمولا با within) دسته بندی/ گروه بندی/ طبقه بندی شده. ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

120 Optimizing knowledge بهینه سازی دانش ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

121 Portfolio governance حاکمیت سبد/ پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

122 Work package feedback بازخورد بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

123 Workpackage exception report گزارش مورد/ موارد خاص بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

124 Stage exception report گزارش مورد/ موارد خاص مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

125 Project exception report گزارش مورد/ موارد خاص پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

126 Selected منتخب، برگزیده ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

127 Myraid معمولا با of: بسیار، فراوان ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

128 Functional unit واحد عملیاتی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

129 Decommissioned از رده خارج شده، لغو شده ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

130 Portfolio closure پایان پورتفولیو، اتمام/ خاتمه پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

131 Management attention توجه مدیریت ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

132 Unique Circumstances شرایط/ موقعیت خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

133 Work package closure report گزارش پایان بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

134 Project closure report گزارش پایان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

135 Stage closure report گزارش پایان مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

136 Work package report گزارش بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

137 Project stakeholder register فهرست/ ثبت ذینفعان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

138 Project incident register فهرست/ لیست رخداد/ وقایع پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

139 Project risk register فهرست ریسک پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

140 Project technical register ثبت فنی پروژه، سوابق مدارک فنی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

141 Project document register سوابق مستندات پروژه، ثبت اسناد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

142 Project daily logs سوابق روزانه پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

143 Authorize اعتبار دهی ( علاوه بر کلیه معانی عنوان شده) ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

144 Capabilities قابلیت ها، توانمندی ها، ظرفیت ها، امکانات ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

145 Authorized مجاز، مصوب، مامور، مختار، موجه ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

146 Prioritized اولویت بندی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

147 Evaluated ارزیابی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

148 Categorized طبقه بندی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

149 Quantifiable قابل سنجش ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

150 Subsidiary portfolios پورتفولیوهای متمم/ فرعی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

151 Subsidiary portfolios پورتفولیوهای متمم ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

152 Project management office دفتر مدیریت پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

153 Researcher پژوهشگر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

154 Management staff مدیران میانی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

155 Governance board کمیته راهبری ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

156 Portfolio of programs مجموعه ای از برنامه ها ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

157 Foundational reference مرجع اصلی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

158 Secnovation این واژه جدید توسط زینب زرمسلک در سال ۱۳۹۴ شمسی از ترکیب دو واژه security و innovation خلق شد.
به معنای امنیت و (در) نوآوری
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|