برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیررضا زینال زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دستکش است ولی دستکش کانوا . A pair of mittens is warmer than gloves ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

2 Who is not worried or angry.just relaxed. ١٣٩٨/١٠/١٩
|

3 خودخواه،کسی که خودش رو بالاتر از همه می دونه مانند ترامپ ١٣٩٨/١٠/١٩
|

4 تنها،تک،به تنهایی،فقط. ١٣٩٨/١٠/١٩
|

5 معنایش ترک کردن است ولی برای چیز هایی مانند سیگار میاد.مثلا وقتی ما می خواهیم که بگیم او خانواده اش را ترک کرده باید از کلمه ی leave استفاده کنیم ١٣٩٨/١٠/١٩
|

6 روان شناسی ١٣٩٨/١٠/١٨
|

7 معنایش مخابرات و ارتباطات است که یکی از رشته های دانشگاهی است ١٣٩٨/١٠/١٨
|