انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Zohre

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اختراع
It's been that someone has made for the first time
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

2 To make or think of something new ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

3 گاز
anything that is like a for exams oxygen
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

4 پول
mony
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

5 at a later time
در زمان های بعدی
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

6 To get money by working
حقوقی که از کار کردن به دست میاد
گرفتن پول برای انجام کاری
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

7 ضعیف.شکننده
Not strong
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

8 To feel sure that something is true ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

9 دوری کردن.اجتناب کردن
To stay away from something or someone
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

10 در نتیجه.در آخر ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

11 رابطه ها،روابط ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

12 تصور کردن.فکر کردن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

13 نور و درخشندگی،الهه زیبایی،یکی از قشنگترین و زیباترین لقب های حضرت فاطمه ١٣٩٨/٠١/١٥
|

14 اشتباه نکنید ١٣٩٨/٠١/١٥
|

15 تولید کردن ١٣٩٨/٠١/١٥
|

16 اشاره کردن ١٣٩٨/٠١/١٥
|

17 اشتباه.غلطو نادرست ١٣٩٨/٠١/١٥
|

18 حدس زدن ١٣٩٨/٠١/١٥
|

19 زبانی که عضوی از بدن ماست ١٣٩٨/٠١/١٥
|

20 به راحتی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

21 اگر چه ١٣٩٨/٠١/١٤
|

22 حاوی،دارای،شامل ١٣٩٨/٠١/١٤
|

23 شامل.حاوی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

24 مقادیر ١٣٩٨/٠١/١٤
|

25 شستن ١٣٩٧/١٢/٢١
|

26 To go up ١٣٩٧/١٢/٢١
|

27 Very very.lots of
خیلی خیلی.بسیار زیاد
١٣٩٧/١٢/٢١
|

28 Because
زیرا.به دلیل اینکه.چون
١٣٩٧/١٢/٢١
|

29 حتی ١٣٩٧/١٢/٢١
|

30 پذیرفتن و قبول کردن چیزی ١٣٩٧/١٢/٢١
|

31 آرزو ١٣٩٧/١٢/٢١
|

32 حومه و اطراف شهر ١٣٩٧/١٢/٢١
|

33 کشور انگلستان ١٣٩٧/١٢/٢١
|

34 سنت ها،آداب و رسوماتی که در گذشته انجام میگرفته و با توجه به آن امروزه نیز از آنها در بسیاری از مناطق پیروی میشود ١٣٩٧/١٢/٢١
|

35 کالسکه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

36 سازنده ی مبلمان ١٣٩٧/١٢/٢١
|

37 مبل ١٣٩٧/١٢/٢١
|

38 چه خبر؟
چه اتفاق جدیدی افتاده؟
١٣٩٧/١٢/٢١
|

39 بدون ١٣٩٧/١٢/٢١
|

40 این موضوع به تو ربطی نداره ١٣٩٧/١٢/٢١
|

41 مقداری.کمی.به اندازه ای.
برخی.بعضی از
١٣٩٧/١٢/٢١
|

42 به معنای سلام و درود ١٣٩٧/١٢/٢١
|

43 از دست دادن بینایی ١٣٩٧/١٢/٢١
|

44 حس بینایی ١٣٩٧/١٢/٢١
|