برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهره رجایی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رزمایش ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

2 دوربرگردان ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

3 نامرتب
مثلا در مورد رختخواب: مرتب نکردن آن پس از برخاستن
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

4 حمام آفتاب گرفتن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

5 پشتوانه علمی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

6 عملی کردن وعده
به وعده خود عمل کردن
وفای به عهد
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

7 توافق هسته ای ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

8 بنیانگذار، از پا افتادن، لنگ شدن، فرو ریختن، خیط و پیت شدن، خیط و پیت کردن، سر خوردن، فرو رفتن، فرو نشستن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

9 اطلاعات ضمیمه ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

10 چیزی که دوستان به عنوان واحداندازه گیری نوشتند با این کلمه کاملا متفاوت است چون واحد اندازه گیری mile است در صورتی که این کلمه که بیشتر پست معنی می ش ... ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

11 بازسازی کردن ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

12 پیگیری ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

13 لازم الاجرا ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

14 رابط گرافیکی رام گوشی
راه انداز
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

15 ایش ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

16 آخیش ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

17 پیامهای کسی را خواندن و دیدن اما جواب ندادن ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

18 کارت بانکی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

19 شارژ کردن کارت ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

20 کارت تصویری ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

21 کسی را دعوت کردن ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

22 لفظ تقریبا بی ادبانه عامیانه. به معنی یه غلطی کردن
بامبول درآوردن
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

23 استخدام اولیه (مناسب تازه کاران)
مبتدی
کار سطح پایین
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

24 نشدنی ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

25 پاره وقت ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

26 پیشخدمت ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

27 تست استعدادیابی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

28 رشته درسی
مثلا engineering program: که می شه رشته مهندسی
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

29 جمع کل ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

30 گوشزد کردن ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

31 چک برگشتی ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

32 مشاغل مستقل
مشاغل آزاد
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

33 بدون ضربه ١٣٩٨/١١/٢٢
|

34 عامیانه: ایکی ثانیه ١٣٩٨/١١/٢٠
|

35 در موسیقی: اولین ضرب هر میزان ١٣٩٨/١١/٢٠
|

36 پرطمطراق ١٣٩٨/١١/٢٠
|

37 دوستانی که معنی هیجان انگیز و هیجان آور ترجمه کرده اند، اشتباه است چون معادل این کلمات exciting است نه exiting.
معنای این کلمه به معنای بیرون روند ...
١٣٩٨/١١/١٩
|

38 1-طولانی کردن (متن و...) متن اضافه کردن (برای طولانی جلوه دادن یک مقاله یا سخنرانی)
2- پر کردن (با چیز نرم) لایی گذاشتن، لایه‌دار کردن
١٣٩٨/١١/١٩
|

39 چاشنی ١٣٩٨/١١/١٩
|

40 چاشنی ها ١٣٩٨/١١/١٩
|

41 جهان شمول ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

42 دوگانگی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

43 محقق شدن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

44 تبادل نظر ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

45 احکام ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

46 بر مبنای ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

47 کثرت گرایی ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

48 سازمان یافته ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

49 چرا که ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

50 اداره نمایشگاه ١٣٩٨/١٠/٢٤
|