انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ماهیچه

فهرست واژگان درپیوند با ماهیچه

ماهیچه
ماهیچه (مکانیک)
ماهیچه آرنجی
ماهیچه آسیالامی
ماهیچه آسیبی
ماهیچه آماس
ماهیچه اخم
ماهیچه اسپلنیوس سری
ماهیچه اسپلنیوس گردنی
ماهیچه اسکلتی
ماهیچه بازویی
ماهیچه بازویی زندبالایی
ماهیچه بازکننده انگشت اشاره
ماهیچه بازکننده انگشت کوچک دست
ماهیچه بازکننده انگشتان دست
ماهیچه بازکننده مچ به زند پایینی
ماهیچه بالابر مقعد
ماهیچه بالابرنده پلک بالا
ماهیچه بالابرنده غده سپردیس
ماهیچه بالابرنده گوشه دهان
ماهیچه بالابرنده لب بالا
ماهیچه بالابرنده لب بالا و پره بینی
ماهیچه بالابرنده مقعد
ماهیچه بالابرنده نرم کام
ماهیچه بالابرنده کتف
ماهیچه بالاخاری
ماهیچه بالی جانبی
ماهیچه بالی درونی
ماهیچه برون گردان
ماهیچه بزرگتر راست پسین سر
ماهیچه بینی
ماهیچه پار
ماهیچه پایین برنده بالای مژگانی
ماهیچه پایین برنده تیغه بینی
ماهیچه پایین برنده گوشه دهان
ماهیچه پایین برنده لب پایین
ماهیچه پروانه ای زیرواره ای
ماهیچه پس سری
ماهیچه پس سری پیشانی
ماهیچه پشتی بزرگ
ماهیچه پهن بیرونی
ماهیچه پهن درونی
ماهیچه پهن میانی
ماهیچه پوستی گردن
ماهیچه پیازی اسفنجی
ماهیچه پیشانی
ماهیچه تنگ کننده عنبیه
ماهیچه تهیگاهی
ماهیچه تهیگاهی دنده ای
ماهیچه تهیگاهی مازویی
ماهیچه جناغی
ماهیچه جناغی پستانکی
ماهیچه جناغی سپری
ماهیچه جناغی لامی
ماهیچه جوشی
ماهیچه چانه
ماهیچه چانه ای زبانی
ماهیچه چانه ای لامی
ماهیچه چندپاره
ماهیچه چهارسر ران
ماهیچه چهارگوش کف پا
ماهیچه حلقوی چشم
ماهیچه حلقوی دهان
ماهیچه خاصره ای
ماهیچه خاصره ای مازویی
ماهیچه خم کننده سطحی انگشتان دست
ماهیچه خم کننده مچ به زند بالایی
ماهیچه خم کننده مچ به زند پایینی
ماهیچه خنده
ماهیچه خیاطه
ماهیچه دالی
ماهیچه در ریخته گری
ماهیچه دراز بازکننده انگشتان پا
ماهیچه دراز بازکننده شست پا
ماهیچه دراز بازکننده شست دست
ماهیچه دراز بازکننده مچ به زند بالایی
ماهیچه دراز خم کننده انگشتان پا
ماهیچه دراز خم کننده شست پا
ماهیچه دراز خم کننده شست دست
ماهیچه دراز دورکننده شست دست
ماهیچه دراز سر
ماهیچه دراز گردن
ماهیچه دراز کف دستی
ماهیچه درازتر
ماهیچه درشت نئی پسین
ماهیچه درشت نئی پیشین
ماهیچه درون گردان چهارگوش
ماهیچه درون گردان گرد
ماهیچه دنبالچه ای
ماهیچه دندانه ای پسین بالایی
ماهیچه دندانه ای پسین پایینی
ماهیچه دندانه ای پشتی تحتانی
ماهیچه دندانه ای پشتی فوقانی
ماهیچه دندانه ای پیشین
ماهیچه دورکننده انگشت کوچک پا
ماهیچه دورکننده انگشت کوچک دست
ماهیچه دورکننده شست پا
ماهیچه دوسر بازو
ماهیچه دوسر بازویی
ماهیچه دوسر رانی
ماهیچه دوشکمچه ای
ماهیچه دوقلو
ماهیچه دوقلوی بالایی
ماهیچه دوقلوی پایینی
ماهیچه دوقلوی تحتانی
ماهیچه دوقلوی فوقانی
ماهیچه ذوزنقه ای
ماهیچه راست بالایی
ماهیچه راست پایینی
ماهیچه راست پیشین سر
ماهیچه راست جانبی
ماهیچه راست داخلی
ماهیچه راست رانی
ماهیچه راست شکم
ماهیچه راست کناری سر
ماهیچه راست کننده مو
ماهیچه روبه روکننده انگشت کوچک دست
ماهیچه روبه روکننده شست دست
ماهیچه رکابی
ماهیچه زایی
ماهیچه زبانه گوش
ماهیچه زیرترقوه
ماهیچه زیرخاری
ماهیچه زیردنده ای
ماهیچه زیرکتفی
ماهیچه سپردیسی لامی
ماهیچه سدادی خارجی
ماهیچه سدادی داخلی
ماهیچه سدادی درونی
ماهیچه سرین
ماهیچه سرینی بزرگ
ماهیچه سرینی متوسط
ماهیچه سرینی کوچک
ماهیچه سه سر بازو
ماهیچه سه سر بازویی
ماهیچه سه سر ساق پا
ماهیچه سینه ای بزرگ
ماهیچه سینه ای کوچک
ماهیچه شانه ای
ماهیچه شانه ای لامی
ماهیچه شیپوری
ماهیچه صاف
ماهیچه طولی بالایی زبان
ماهیچه طولی پایینی زبان
ماهیچه عرضی چانه
ماهیچه عرضی زبان
ماهیچه عرضی سینه
ماهیچه عرضی شکم
ماهیچه عمقی خم کننده انگشتان دست
ماهیچه عمودی زبان
ماهیچه غرابی بازویی
ماهیچه غضروفی زبانی
ماهیچه قلب
ماهیچه گرد بزرگ
ماهیچه گرد کوچک
ماهیچه گشادکننده سوراخ بینی
ماهیچه گشادکننده عنبیه
ماهیچه گلابی شکل
ماهیچه گودی زانویی
ماهیچه گونه ای بزرگ
ماهیچه گونه ای کوچک
ماهیچه گیجگاهی
ماهیچه گیجگاهی آهیانه ای
ماهیچه لاله گوشی بالایی
ماهیچه لاله گوشی پسین
ماهیچه لاله گوشی پیشین
ماهیچه لامی زبانی
ماهیچه لرزه
ماهیچه لوزی شکل بزرگ
ماهیچه لوزی شکل کوچک
ماهیچه مازویی بزرگ
ماهیچه مازویی کوچک
ماهیچه مایل بالایی
ماهیچه مایل بیرونی شکم
ماهیچه مایل پایینی
ماهیچه مایل درونی شکم
ماهیچه مربع رانی
ماهیچه مربع کمری
ماهیچه مژگانی
ماهیچه مصنوعی
ماهیچه مصنوعی پنوماتیکی
ماهیچه مفصلی آرنج
ماهیچه مفصلی زانو
ماهیچه میان دنده
ماهیچه میان دنده برونی
ماهیچه میان دنده درونی
ماهیچه نازک نئی بلند
ماهیچه نازک نئی طرفی
ماهیچه نازک نئی کوتاه
ماهیچه نزدیک کننده بزرگ
ماهیچه نزدیک کننده دراز
ماهیچه نزدیک کننده شست پا
ماهیچه نزدیک کننده شست دست
ماهیچه نزدیک کننده کوتاه
ماهیچه نزدیک کننده کوچک
ماهیچه نعلی
ماهیچه نعلی فرعی
ماهیچه نگهدار بالایی
ماهیچه نواری
ماهیچه نواری سر